Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

Utilitzarem les TAC per tal de desenvolupar les competències bàsiques plantejades en el nou currículum. Dins la competència "Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma" utilitzarem diferents eines per tal que l'infant domini el seu cos tant pel que fa al moviment i la coordinació aixó com per ajudar-lo a prendre consciència d'ell mateix.

Objectius

  • Conèixer eines TIC per a que l'infant pugui progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
  • Utilitzar eines d'àudio i d'imatge per treballar la seguretat afectiva i emocional dels nens i nenes així com anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
  • Integrar les TAC dins la metodologia d'aula per tal de treballar els hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes.

Continguts

  1. Eines de dibuix: Tux paint i Calidoscopi per a treballar la representació d'un mateix.
  2. Gravar i reproduir sons amb l'Audacity per treballar al discriminació auditiva.
  3. Possibilitats del dibuix digital.
  4. Recursos d'internet per treballar l'autonomia personal.
  5. Eines de presentació per a treballar el nom propi i el dels companys

Pràctiques