La pissarra digital i els sons

Un aspecte també molt important en aquesta etapa és el desenvolupament de la discriminació auditiva dels infants. En mòduls anteriors s'han explicat diverses maneres i diferents activitats per aconseguir-ho. El que us proposem en aquesta pràctica són jocs de discriminació sonora amb els quals podreu jugar amb tota la classe alhora, utilitzant la pissarra interactiva.

Proposta didàctica: memòria visual i auditiva

El joc que us proposem és un joc que desenvolupa la memòria visual i auditiva dels menuts, molt adequat per assolir els objectius d'aquesta pràctica:

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.
El joc va il·luminant els ocells de forma aleatòria, alhora que cadascun emet un so propi. Després d'esperar, l'usuari ha d'anar clicant la seqüència mostrada en l'ordre correcte, ajudant-se de la memòria visual i sonora. Si s'aconsegueix, el joc respondrà amb una seqüència més llarga, i així successivament. Si falla, l'usuari haurà de tornar a començar. Els diferents nivells de dificultat van augmentant la velocitat de la seqüència a repetir.

Guió de treball

Podeu jugar al joc directament en línia o bé descarregant-lo des de l'enllaç memory_sound.zip, posant-vos a sobre amb el cursor i clicant i desant el contingut de l'enllaç al vostre ordinador. Després només haureu de descomprimir l'arxiu.

 • Mostreu als/a les alumnes el funcionament del joc, fent alguna pràctica vosaltres. Mostreu què passa quan un encerta i quan s'equivoca.
 • Inicieu el joc amb tota la classe, clicant el botó Begin i play sequence. Els/les alumnes han de dir el color dels ocells en el mateix ordre que la seqüència del joc sonor.
 • En no tenir una limitació de temps, podeu deixar que els nens i les nenes discuteixin quina és la seqüència correcta i que arribin a un acord.
 • Un cop s'ha clicat els ocells en la seqüència correcta, cliqueu el botó continue.

Proposta didàctica: memòria auditiva

Es tracta d'un joc de memòria clàssica de fer parelles, centrat en el desenvolupament de la discriminació auditiva dels menuts:

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.
El joc va il·luminant els ocells de forma aleatòria, i alhora cadascun emet un so propi. Després d'esperar, l'usuari ha d'anar clicant la seqüència mostrada en l'ordre correcte, ajudant-se de la memòria visual i sonora. Si ho aconsegueix, el joc respondrà amb una seqüència més llarga, i així successivament. Si falla, l'usuari haurà de tornar a començar. Els diferents nivells de dificultat van augmentant la velocitat de la seqüència a repetir.

Guió de treball

Podeu jugar al joc directament en línia, o bé descarregant-lo des de l'enllaç memory_farm.zip tot posant-vos a sobre amb el cursor, clicant i desant el contingut de l'enllaç al vostre ordinador. Després només haureu de descomprimir l'arxiu.

 • Inicieu el joc amb tota la classe, clicant la fletxa vermella.
 • Els/les alumnes escolten tots els sons, n'identifiquen l'animal que els produeix i descobreixen que estan repetits.
 • A continuació mostreu als/a les alumnes el funcionament del joc fent alguna pràctica vosaltres tot clicant els cactus per fer parelles d'igual so. Mostreu què passa quan un encerta i quan s'equivoca.
 • En no tenir una limitació de temps, podeu deixar que els/les alumnes discuteixin on és la parella del so escoltat i que arribin a un acord.
 • Finalment, un cop s'han trobat totes les parelles sonores, s'accedeix a un nivell superior on hi ha una parella més.
 • Torneu a iniciar el procediment d'escoltar i identificar els sons.

Proposta didàctica: sons de l'entorn

Es tracta d'un joc de discriminació auditiva. Els/les alumnes escolten un so i han d'identificar a quin objecte correspon d'entre tres imatges. En iniciar-se el joc podreu triar entre tres ambients habituals de l'entorn de l'alumnat:

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

Guió de treball

Podeu jugar al joc directament en línia, o bé descarregant-lo des de l'enllaç sounds_game.zip tot posant-vos a sobre amb el cursor, clicant i desant el contingut de l'enllaç al vostre ordinador. Després només haureu de descomprimir l'arxiu.

 • Inicieu el joc amb tota la classe, clicant l'opció triada.
 • Els/les alumnes escolten el so i n'identifiquen l'objecte que el produeix.
 • A continuació mostreu als/a les alumnes el funcionament del joc, fent alguna pràctica. Mostreu què passa quan s'encerta i quan s'equivoca.
 • En no tenir una limitació de temps, podeu deixar que els/les alumnes discuteixin a quin objecte correspon el so escoltat i que arribin a un acord.
 • Un cop finalitzat un dels entorns, podeu continuar amb qualsevol dels altres dos.
 • Torneu a iniciar el procediment d'escoltar i identificar els sons.

Altres jocs relacionats


Escolta i clica és una altra versió dels jocs de memòria visual i auditiva.

El clàssic joc d'en Simon en versió en línia.


Petey Repeatey és un altre versió dels jocs de memòria amb tres nivells de dificultat segons el nombre d'ítems.

Aquest joc de sons de l'entorn ofereix dos entorns força habituals per a l'alumnat i diverses possibilitats per utilitzar-los a l'aula amb una pissarra digital.


Aspectes importants a tenir en compte:

 • un cop heu ensenyat als/a les alumnes com fer l'activitat, ells hauran de participar en l'activitat sortint a la pissarra per torns;
 • aquestes són activitats de curta durada, però intenses, i poden ser molt útils per plantejar-les en qualsevol moment que vulgueu aconseguir concentració.

Totes les activitats presentades també poden estar al racó de l'ordinador perquè l'alumnat hi treballi en petit grup, per parelles o bé individualment.