La pissarra digital i els nombres

L'objectiu d'aquesta pràctica és treballar els nombres naturals. La proposta de treball es fa a partir de dues tipologies d'activitat, una la d'aprenentatge i una altra la del joc que hi va associat.

Proposta didàctica

En aquesta pràctica us proposem treballar les pàgines següents amb sessions separades en el temps. Podeu començar per qualsevol, ja que totes treballen els mateixos conceptes.

Guió de treball

 • Escolliu una de les tres propostes d'activitats de les adreces aparegudes més amunt. Les tres treballen els nombres.
 • En les tres activitats (cada una de les quals es pot fer en dies diferents), treballareu el fet de comptar nombres i el grafisme.
 • Podeu anar preguntant als/a les alumnes Quants n'hi ha, o bé deixeu-los per torn que premin la resposta correcta.
 • Quan ja hagueu finalitzat les tres activitats amb l'alumnat, potser amb tres sessions separades en el temps, fareu el joc de crear figures a partir de la unió seriada dels nombres.
  • Accediu a la web de Les tres bessones.
  • Escolliu una de les tres activitats de Segueix els punts.

 • Amb tots els/les alumnes de la classe aneu ajuntant els nombres de manera seriada fins a completar el dibuix.

Aspectes importants a tenir en compte:

 • Moltes d'aquestes activitats també poden anar posteriorment al racó de l'ordinador i es poden treballar en parelles.

Altres experiències

 • Treballem les lletres i composem paraules. Al voltant de la pissarra, i amb tot l'alumnat força atent, podem jugar a fer paraules tot escoltant-les prèviament. Accediu a la web Confegim paraules.

Escolteu i feu sortir nens i nenes a la pissarra a escriure-les.

 • Fem sumes amb cursos avantatjats. En aquesta pàgina, Instituto Freudenthal, a més d'aprendre a jugar al tres en ratlla, podem jugar a fer sumes tots junts. Triarem l'opció Tres en fila. A la part superior sortirà un nombre. Hem de trobar la suma que doni aquest nombre. Però, atenció!, hi ha diverses possibilitats. Hem de trobar aquella que ens permeti de fer el tres en ratlla.