Els recursos audiovisuals dins dels blocs (II)

L'objectiu d'aquesta pràctica és:

 • mostrar l'ús educatiu dels arxius sonors
 • practicar l'enllaç d'arxius sonors al bloc
 • aprendre a enllaçar recursos al nostre bloc.

El bloc com espai on penjar arxius d'audio

Els blocs també ens permeten penjar arxius sonors. Amb les eines del podcast podem penjar arxius d’àudio d’una manera molt senzilla.

Però, què ens aporta?

Pel que fa al bloc, penjar un podcast permet a l’alumne d’Educació Infantil compartir la seva feina, el resultat del seu esforç, amb la seva família i amb els amics, i aquest element per si sol ja es prou motivador.

Pel que fa al podcast, permet a l’alumne escoltar-se i ser crític amb la seva feina, a la vegada que l’estimula a millorar. El fet d’escoltar-se i ser escoltat pels companys, permet fer una reflexió i prendre consciència dels errors i també dels encerts d’un mateix i dels altres.

En general el poder-se escoltar fa que els alumnes es preocupin més per la dicció, la pronúncia correcta dels diferents sons de la llengua; per l’entonació, fer-la més expressiva, i per la velocitat lectora; factors, tots aquests, rellevants en el rendiment escolar.

L’alumne pot, per tant, escoltar-se com parla i com llegeix, a P5 ja comencen a llegir petites frases, i prendre consciència d’aquells aspectes de la seva comunicació que pot millorar i per tant treballar per corregir-los.

Propostes de treball

 • Endevinalles i rodolins: Tant si són inventats pels nens i nenes de l’aula, com si són populars, les endevinalles i rodolins permeten treballar la memorització, l’expressió oral, la comprensió oral i fins i tot, en alguns casos, l’agilitat lectora. Al costat del podcast es pot penjar alguna imatge (dibuix o fotografia) que faci referència al tema. És bo que aquesta activitat es dugui a terme sistemàticament.
 • Gravació de cançons: Es poden gravar les cançons apreses a l’aula i acompanyar-les dels dibuixos que hagin fet els nens. Cada vegada que s’aprèn una cançó nova es pot gravar. En el cas que sigui una cançó que expliqui una història, es pot fer una activitat de dibuix per il·lustrar el conte i penjar els dibuixos en l’ordre corresponent. A l’hora de gravar les cançons, cal tenir en compte que els nens i les nenes no cantin cridant, que vocalitzin i que no corrin.
 • Gravació de poesies: Aquest treball es pot enfocar com una activitat individual que ajudi a millorar la capacitat de memorització i també l’expressió oral. Quan el propi nen s’escolti i detecti els errors pot treballar, amb l’ajuda del mestre, per corregir-los.
 • Gravació de contes: Hi ha diverses maneres de treballar un conte. Diguem-ne tres:
  1. A partir d’un conte explicat per la mestra, un alumne, sense preparació prèvia, l’explica mentre es grava. En aquest cas no hi ha el suport del text escrit ni un treball previ de memorització del text.
  2. La mestra prepara un conte que li permeti assignar una o dues frases a cada nen amb la finalitat que se les aprengui, o si han començat a llegir, amb la finalitat que les llegeixin. També es pot demanar a cada nen que faci un dibuix de la seva part i penjar-los ordenats al costat del podcast. Aquest tractament del conte demana una tasca prèvia de memorització de cada frase (o de lectura) abans de procedir a la gravació. Igual que en totes les activitats proposades, es poden dur a terme diverses gravacions que permetin als nens escoltar-se i corregir-se ells mateixos amb l’ajuda de la mestra.
  3. Convidar algun pare o mare a l’aula amb la finalitat que expliquin algun conte o alguna vivència als alumnes. Podem gravar aquestes col·laboracions i penjar-les en format podcast al bloc.
 • Reportatge d’un tema treballat (què hem après?): Amb aquesta activitat els nens i nenes han d’explicar el que han après o investigat sobre un tema determinat.
 • La loto sonora: Podem dur a terme la gravació de diferents sons de tal manera que ens permetin crear lotos sonores sobre una gran varietat de temes: animals, instruments musicals, sons del nostre entorn més quotidià, sons de la naturalesa, etc. Aquesta activitat ens servirà per a què els nens aprenguin a estar atents i aprenguin a reconèixer i identificar diferents sons.
  1. Per crear una loto sonora primer gravem un fragment del so que volem que l’alumne identifiqui, després deixem uns segons per a què qui fa l’activitat respongui.
  2. A continuació repetim el so i gravem el nom de l’objecte.
  3. Aquesta mateixa seqüència la repetim amb tots els sons que ens interessin.

Un cop penjada al bloc, aquesta activitat la pot fer el nen sol des de casa o compartir-la amb la resta de la família. També es pot elaborar una loto sonora amb les veus dels nens i les nenes del grup-classe.

 • Aprenentatge d’idiomes: El podcast permet treballar i estimular la llengua oral de l’aprenentatge de la llengua estrangera (cantar alguna cançó, reproduir algun diàleg, recitar alguna poesia, algun rodolí o frase feta, o activitats similars a aquestes). I com en els altres casos també es pot penjar al costat alguna imatge al·lusiva al que s’ha gravat.
 • La ràdio escolar: Com ja hem dit, amb les eines de podcast podem penjar arxius d’àudio d’una manera molt senzilla, això permet que puguem pensar amb la creació d’una ràdio escolar per Internet. El llenguatge radiofònic, el treball de la notícia, les entrevistes, els gèneres radiofònics… seran continguts que podem incorporar en la nostra tasca quotidiana, i integrar-les al bloc.

Algunes d’aquestes activitats han estat tretes del “Proyecto Grimm”.

Per tal de promoure la visualització per part de les famílies del bloc, convé treballar-lo periòdicament amb els alumnes, de tal manera que siguin els mateixos nens i nenes que convidin els seus pares a veure’l i a participar-hi.

Publicar un àudio al bloc

Podeu penjar un arxiu d'àudio de la mateixa manera que feu quan pengeu una imatge.penjar1.jpeg
Des de l’entrada d’un nou post aneu a pujar l'arxiu, amb l’eina de navega busqueu l’arxiu de so que voleu:
Un cop pujat o seleccionat l’arxiu de so, doneu cliqueu Inserir a l'article.
Es crearà directament un enllaç a la caixa de text que un cop publicat el post podreu reproduir reproduir a la mateixa pàgina.

Per saber-ne més

Enganxant l'embed d'un podcast

Hi ha diferents recursos i plataformes a Internet (que formen part del que anomenem web2) que permeten poder pujar arxius d’àudio o bé fer gravacions directament.

Funcionen d’una manera similar als fotoblogs, un espai a Internet on poder penjar els arxius d’àudio per a ser compartits si es vol.

Aquestes plataformes generen un embed, un codi que podem enganxar en el nostre bloc a l’apartat HTML per tal que el so es reprodueixi directament en el nostre bloc.

El procés és senzill: Pugeu un àudio en una de les diferents plataformes de podcasting que hi ha a Internet. Tenim diferents possibilitats, les que podem trobar a la web de les jornades d'audiovisuals: Comunicació i audiovisuals a Internet (clickcaster, podomatic, razz…).

El Bloc com a espai de recull d'enllaços

El bloc també pot ser una bona eina per recollir els enllaços que fem servir a l’aula, siguin generals o temàtics. En aquest mateix curs, en el mòdul d'Internet o pissarra digital podeu trobar molts recursos interessants.

Des del panell d’administració anirem a l’apartat Enllaços i clicarem Afegeix

Posarem el Nom, que serà el nom visible, i l’Adreça web de l'enllaç que vulguem afegir. Altres opcions:

 • Descripció, es mostrarà quan passi per damunt amb el ratolí;
 • Categories, permet la categorització de l'enllaç dintre de les existents o afegir-ne de noves;
 • Destinació, especifica la finestra de destinació dels enllaços;
 • Relació amb l'enllaç (XFN 1) ), podeu especificar la relació amb l'enllaç inserit;
 • Avançat, podeu afegir una imatge per a l'enllaç.


Edita

A la pestanya Manage Blogroll podem veure el llistat de tots els enllaços que hem posat. Allà podrem editar els enllaços o eliminar-los.

llistadeblocs2.jpg

Els enllaços seran visibles en el nostre bloc.

enllacos3.jpeg

1) XFN: XHTML Friends Network, és una manera simple de representar les relacions humanes utilitzant hipervíncles. En els últims anys, els blocs i les llistes de blocs s'han convertit en l'àrea que creix més ràpidament a les webs.