El bloc a l'educació infantil

Aquesta pràctica compleix dos objectius:

  • Apropar-vos a dos grans tipus de blocs (el Bloc del mestre i el Bloc de l'aula)
  • Iniciar-vos d'una manera pràctica en el món dels blocs.

Els blocs a l'educació infantil tenen diverses funcions tal com ja hem pogut veure al mapa conceptual. Però a grans trets podem parlar de dos tipus de blocs, amb dues funcions molt diferenciades:

  • El bloc del mestre
  • El bloc d'aula (del grup-classe)

Bloc del mestre

Els seus objectius són molt diferents als del bloc d'aula tot i que ambdós tenen en comú el fet que són una eina de comunicació. Els blocs dels mestres són un espai per linkar-hi recursos, per compartir-los, per explicar experiències. En definitiva, per enriquir-se i així poder aportar noves idees i activitats a l'aula. Existeixen dos tipus de blocs de mestres diferents i complementaris:

El bloc individual: com a lloc on penjar-hi recursos i experiències.

El bloc col·lectiu: com a lloc compartit amb altres mestres, on es comparteixen experiències, recursos didàctics…

Escriviu un article (o post) en el vostre bloc.

Per fer-ho:

1- Heu d'entrar al vostre bloc com a administradors, accedint a l'apartat d'Administració. admin.jpg

2- Identifique-vos, quan us ho demani, amb el vostre nom d'usuari i contrasenya.

3- Per poder escriure l'article heu d'anar a l'apartat on diu “Articles” i un cop allà anar a "Afegeix”.

entradapost.jpg

4- Ara ja podeu escriure l'article, el text o la notícia. La manera de fer-ho és ben senzilla ja que té les eines d’un processador de textos. Poseu el títol i el text, i en acabat, cliqueu "Publica". També es poden penjar arxius (per exemple una feina feta pels nens), però ja veurem com es fa a l'apartat de recursos.

editaentrada.jpg

5- Clicant a "Visita el web" veureu l'aspecte visual de l'article.

blocsaula.jpeg

6- Cada article pot generar diferents opinions i comentaris que poden ajudar a ampliar el que en ell s'hi diu i fer possible que l’aprenentatge sigui compartit i col.laboratiu. Només fa falta que cliqueu on diu "Comentaris" per poder afegir alguna idea al text inicial.

Entreu en 2 o 3 blocs dels vostres companys de curs o d'altres que pugueu trobar interessants i escriviu-ne un comentari en algun article.

comentaris.jpeg

El bloc d'aula

Amb el bloc d'aula es pretén ajudar a promoure un aprenentatge que sigui significatiu, constructiu i que fomenti l’autonomia dels nens i la col·laboració entre ells. Encara que l’alumne d’Educació Infantil és molt poc autònom, sobretot pel que fa a lecto-escriptura i a l'ús de determinades pràctiques amb l'ordinador o el ratolí, el recurs del bloc de l’aula pot motivar i estimular l'infant cap a una autonomia cada vegada més gran i cap a un aprenentatge més vivencial i motivador. Així doncs, el bloc a l’etapa d’Educació Infantil pot complir diferents funcions:

1- Com a eina per mostrar les activitats que es fan a l'aula: és un bon mitjà per mostrar la vida a l'aula i és una bona excusa per fomentar l'escriptura dels infants fent que aquests perdin la por a escriure i a equivocar-se (tant quan escriuen en un article com quan escriuen un comentari a l'article).

En el bloc es poden penjar fotografies de les sortides que ha fet el grup classe, fotografies de les activitats que s'han dut a terme a l'aula (experiments, produccions plàstiques, activitats d'aprenentatge, etc.), fotografies de les diverses festes tradicionals que se celebren al centre; es pot penjar la gravació d'una cançó que ha après l'alumnat, d'un conte que s'han inventat, etc. És una bona manera de recollir en un espai relativament petit la vida del grup-classe i permet als infants escriure i mostrar les seves vivències, experiències…

2- Quan forma part d'una tasca didàctica: Com a recull de dades i/o avaluació (mostra del que s'ha après) dintre d'una proposta didàctica (per exemple una WebQuest).

3- Com a eina de comunicació: ja que fomenta la participació. És un bon mitjà per compartir experiències viscudes del nen amb la resta del grup classe, del grup classe amb les famílies… Tota persona que visita el bloc pot escriure un comentari al post, explicar alguna cosa o respondre alguna pregunta que hagi estat formulada. De la mateixa manera els alumnes poden escriure preguntes, dubtes, etc., tot esperant que algú forani els respongui.

4- Dins el Diari de l'escola: A diferència del bloc d'aula on és la mestra qui el gestiona i és exclusivament del grup-classe, en el Diari de l'escola el Parvulari és només una secció. La importància rau en el fet de formar part de l'escola i per tant, és dintre el marc de l'escola que el Parvulari mostra la seva especificitat. En aquest cas, la importància del bloc de parvulari és donar a conèixer el que es fa dins el marc de tota l'escola i aquí la feina a fer amb els alumnes de Parvulari és mirar el que fa la resta de l'escola i, en algun cas, arribar a fer algun comentari a la resta de l'escola a nivell grupal, igual que a nivell de grup es pengen els missatges. Per fer aquests tipus d'activitat és interessant disposar d'un canó de projecció i una pantalla. Facilita molt la feina.

Així veiem com els blocs permeten que l'aula es mostri al món i que el món entri a l'aula.

Les famílies dels vostres alumnes poden participar en el bloc d'aula a través dels "Comentaris", però millor seria poder donar accés com a usuaris del bloc als vostres alumnes.

Creeu usuaris del vostre bloc

1- Heu d'entrar al vostre bloc com a administradors, accedint a l'apartat d'Administració.

admin.jpg

2- Cliqueu a l'apartat on diu "Usuaris".

noususuaris.jpg

3- Creeu els nous usuaris ("Afegeix"), com a mínim creeu-ne un parell. Els blocs (de proves o no) de la XtecBlocs, poden ser editats i/o administrats per persones que no necessàriament siguin usuaris Xtec.

usuaris.jpg

Per saber-ne més: Els RSS o sindicació

Si treballem amb més d'un bloc, o en un grup classe volem que els alumnes estiguin al corrent del que s'escriu en altres blocs podem fer una plana web amb els enllaços de tots ells o bé podem recòrrer a la sindicatura o RSS.

Visualitzeu aquest vídeo per entendre què és la sindicació:

A la web del SEMTIC podem trobar molta informació sobre el que són els RSS, resumint:

RSS: És un format mitjançant el qual determinats llocs d’Internet ofereixen informació. Aquest format permet que amb un programa informàtic o un servei web específic (anomenat agregador) puguem rebre totes les novetats que es vagin produint en el lloc sense necessitat de visitar-lo. A l’exercici de subscriure’s a aquest tipus de fonts RSS d’informació s’anomena sindicació de continguts.

D'aquesta manera amb un agregador de RSS podem estar al dia del que s'escriu en diferents blocs i és una gran ajuda per la creació de la comunitat d'aprenentatge. A la Gacetilla Bitacorera d'Aníbal de la Torre podem trobar tota la informació necessària sobre RSS i com tenir un agregador.

Logineu-vos (registreu-vos) en un agregador, per exemple: (http://www.google.es/reader/view/#directory-page/0 mateix) i sindiqueu-vos a Educación. Mireu els diferents apartats per temes. Podeu tornar a mirar el vídeo per saber com fer-ho. Aquest és el símbol dels RSS: fetch.php.jpeg <note important> Recordem l'esquema de les diferents utilitats educatives dels blocs </note>