Guia

La guia ens orienta sobre com serà i què ens trobarem en el curs. Consta dels següents apartats:

Presentació

La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer les possibilitats i el funcionament de les diverses estratègies i recursos TIC, per tal que els professionals de l'educació puguin crear aplicacions didàctiques i interactives per treballar aspectes procedimentals de pràcticament totes les àrees del currículum d'Educació Infantil. Com a document de referència recomanem la presentació del currículum del segon cicle d'aquesta etapa elaborada per la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat (setembre 2008).

Aquest curs està dividit en 6 blocs, els dos primers fan referència a eines tic (els blocs i la pissarra digital) i els altres 4 fan referència a estratègies didàctiques per treballar les capacitats bàsiques d'educació infantil. Aquests últims 4 mòduls s'han estructurat de manera que sempre hi hagi activitats per a treballar el so, la imatge, el tractament de textos i la recerca per internet.

D'aquesta manera treballem primer unes eines (BLOCS i PDI) per tal de poder-les aplicar després quan fem les estratègies.

Objectius

  • Proporcionar al professorat recursos informàtics per a l'organització de l'aula i de la seva tasca docent.
  • Proporcionar al professorat recursos informàtics per treballar amb l'alumnat i l'ordinador.
  • Conèixer i fer servir com a eina didàctica els serveis de la xarxa Internet (web de la XTEC, portal edu365.cat i altres).
  • Conèixer les eines TAC necessàries per a poder treballar per capacitats a educació infantil.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat. Els mòduls són:

  • Mòdul 1: Ús didàctic dels blocs
  • Mòdul 2: La pissarra digital
  • Mòdul 3: Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
  • Mòdul 4: Aprendre a pensar i a comunicar
  • Mòdul 5: Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Mòdul 6: Aprendre a conviure i habitar el món

Coneixements previs

Els coneixements que es requereixen no són altres que els que pot tenir qualsevol usuari d'internet. No és necessari tenir més coneixements.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.

Fonts documentals

Aquest curs està basat en dos curs anteriors que han quedat obsolets: EL DEI1 i el DINF. Aquests dos cursos han acabat derivant en aquest DEI2.