La pissarra digital

La pissarra digital en l'àmbit de l'Educació Infantil té el seu principal atractiu en les possibilitats visuals i manipulatives que ofereix.
A aquesta edat, els nens i nenes que encara no dominen el llenguatge escrit, tenen una gran facilitat d'assimilació de tot allò que visualitzen i manipulen. Per aquest motiu, tant el joc com les imatges són essencials en la seva maduració personal.

És molt recomanable la utilització de la pissarra digital interactiva, ja que els nens i nenes poden manipular la pantalla amb els dits.

Objectius

 • Desenvolupar l'atenció i els sentits
 • Entendre els fenòmens que els envolten
 • Adquirir hàbits socials i higiènics
 • Reconèixer les formes posicionals
 • Reconèixer els nombres i les lletres

Continguts

En l'exposició dels continguts, vosaltres teniu el paper principal. Això no vol dir que els/les alumnes siguin passius, al contrari, han de participar-hi de manera activa. Si es disposa d'una pissarra digital interactiva, l'alumne/a pot assumir un paper més destacat; si no, ho podeu fer des del mateix ordinador.

Els continuts d'aquest mòdul són:

 1. La pissarra digital i els contes
 2. La pissarra digital per treballar l'entorn
 3. La pissarra digital per treballar la granja
 4. La pissarra digital i els nombres

Pràctiques

Informació complementària

Aquesta és una llista d'eines complementàries a la pissarra digital que es poden fer servir de manera conjunta:

 • Un escàner. Podeu escanejar qualsevol material i projectar-lo a la pissarra.
 • Una webcam. Us permetrà visualitzar l'altre grup quan feu una videoconferència.
 • Un teclat i ratolí sense fils. Amb aquests estris podreu posar a les mans de qualsevol alumne/a de la classe el control de la pantalla sense necessitat de desplaçar-se.
 • Tauleta digitalitzadora sense cables. Us permetrà fer el mateix que el teclat i el ratolí, tot aprofitant el traç de l'alumne/a.
 • Lupa binocular connectada a l'ordinador. Podreu veure en pantalla, i de manera conjunta, aquelles coses que poseu sota la lupa.
 • Projector de cosos opacs. Disposareu en tot moment d'un recurs que us permetrà projectar a la pantalla qualsevol llibre, imatge, full… que tingueu damunt la taula.

Per aprofundir en el tema