Diferents tipologies de textos

Objectius

Aquest mòdul gira al voltant del treball de diferents tipus de textos utilitzant les TIC. Es pretén:

  • Reflexionar sobre els avantatges de treballar els diferents tipus de textos utilitzant les TIC.
  • Proposar i posar a l'abast exemples d'activitats de textos enumeratius, informatius, literaris i expositius.

Continguts

Els continguts que es volen treballar serien els següents:

  1. Avantatges de l'ús de les TIC en les activitats de lectura i escriptura de textos.
  2. Distinció entre activitats obertes i tancades.
  3. Definició del tipus de textos i proposta d'activitats.
  4. Activitats que podem trobar a la xarxa per treballar les diferents tipologies de textos.
  5. Producció d'activitats dels tipus de textos proposats utilitzant diferents programaris.

Pràctiques