Models de treball a Internet

Les Caceres del Tresor

Una Cacera del Tresor (en anglès Treasure Hunt, Scavenger Hunt o Knowledge Hunt, ja que de les tres formes se la coneix) és una de les estructures d'activitat didàctica més populars entre els docents que utilitzen la xarxa d'Internet en les seves classes. En essència, una Cacera del Tresor és un full de treball o una pàgina web amb un seguit de preguntes i una llista de pàgines web en les quals l'alumnat busca les respostes. Al final s'acostuma a incloure la Gran pregunta, la resposta a la qual no apareix directament en les pàgines web visitades i, per tant, exigeix integrar i valorar allò que s'ha après al llarg de la recerca. Les Caceres del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través d'Internet en particular.

Una Cacera del Tresor ben dissenyada va més enllà de l'adquisició de petites unitats d'informació, més o menys estructurada, sobre un tema determinat. March (1999) suggereix que triant adquadament les preguntes que defineixin les dimensions fonamentals d'un tema, els/les alumnes no solament esbrinen respostes concretes, sinó que aprofundeixen en els aspectes essencials del tema. A més de l'aprenentatge de fets i conceptes, una Cacera del Tresor estimula l'adquisició de destreses sobre tecnologia de la informació i comunicació, coneixements pràctics sobre Internet, la web i la navegació per a l'obtenció d'informació en línia.

Jordi Adell, Internet en el aula: a la caza del tesoro. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, núm. 16./Abril 03.

Una cacera pels professors

Competències

Us proposem una cacera per al professorat: Competències. Actualment tothom parla de competències i de recursos competencials. Aquesta cacera es planteja, d'una banda, recollir aportacions rellevants sobre el tema que ens ajudin a dissenyar activitats de caràcter competencial. De l'altra, impulsar el professorat perquè comparteixi les seves experiències d'aula i les difongui en portals educatius, blocs, webs o altres mitjans.

On trobar caceres?

Les WebQuests

Una WebQuest és una estratègia d’investigació guiada amb recursos d’Internet. És un treball cooperatiu en què cada persona és responsable d’una part. Obliga a la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell i prioritza la transformació de la informació.
WebQuest

Investigació guiada

Navegar per Internet, en l’àmbit educatiu, pot ser, més ben dit, ha de ser, un procés de recerca d’informacions valuoses i significatives per a la construcció del pensament. A Internet, l'alumnat troba un ambient atractiu, interactiu i molt ric. Però també hi troba un ambient favorable a la dispersió, un ambient on pot perdre’s en un mar de dades sense cap rellevància i que no afegeix qualitat pedagògica ni justifica l’ús d’Internet a l’aula.

Les WebQuests us ajuden a trobar a Internet continguts de qualitat, adequats al nivell del vostre alumnat i a les vostres expectatives pedagògiques.

Una bona WebQuest facilita els recursos i els suports adequats en el moment necessari perquè l'alumnat puguin dedicar més temps a la construcció del seu propi coneixement.

Treball cooperatiu, esforç individual

Les bones WebQuests han estat dissenyades amb la convicció que s’aprèn més i millor quan s’aprèn amb els altres, i que els aprenentatges més significatius són el resultat d’activitats de cooperació.

Les WebQuests ajuden els nens a desenvolupar estratègies de treball col·laboratiu, però sense deixar d’assegurar l’esforç i el compromís individual de cadascú.

Les WebQuests ajuden, d'una banda, a desenvolupar capacitats individuals com la recerca, selecció i comparació de la informació en un medi concret, i d'altra banda afavoreixen a desenvolupar habilitats necessàries per a dur a terme treballs col·laboratius, com ara: arribar a prendre de decisions, saber argumentar, treure conclusions i organitzar i transformar la informació.

WebQuest recomanades

felids.jpg
WebQuest creada per Núria Cervera i Anna Pérez per treballar el tema dels guepards.
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/wqfelins/index.htmmar.jpg WebQuest creada per Dolça Vert. Què hi ha al mar?, Voleu saber quins animals hi viuen? Voleu fer una col·lecció? http://www.xtec.net/~dvert/dvmp/

On trobar WebQuest?

Actualment podeu trobar diversos portals que recullen llistes de WebQuests. Aquí se n'han seleccionat uns quants.

d109m16.jpg Portal de Bernie Dodge, creador de les WebQuests.

En anglès: http://webquest.org/

Base de dades de Tom March, l'altre pare de les WebQuests.

En anglès: http://bestwebquests.com/


Portal d'Isabel Pérez Torres, especialitzada en l'ensenyament de l'anglès. És autora de la primera tesi doctoral sobre WQ.
En castellà: http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm

Portal del Departament d'Educació i Universitats de Catalunya

En català: http://www.xtec.es/recursos/webquests/


Base de dades de la Comunitat Catalana de WebQuest. En aquesta base de dades de WebQuests, trobareu, actualment (juliol de 2006) 1169 WebQuests, un 60% de webquestcat.jpg les quals són en llengua castellana, un 30% en llengua catalana i la resta en anglès, gallec, portuguès i alguna en basc, francès, italià i alemany.

Es troben classificades per diferents àrees i subàrees temàtiques i curriculars. El motor de cerca ajuda a trobar la WebQuest que necessiteu. En entrar al directori, hi veureu les àrees i els temes en format de carpetes. La forma de navegació és molt senzilla i molt semblant a l'explorador del vostre ordinador. http://www.webquestcat.org/enlla/