Internet

En aquest mòdul pretenem descobrir un seguit de propostes, recursos, idees, activitats, formes de treballar, etc., que us serveixin per treballar, mitjançant l'ús d'internet a l'aula, amb els vostre alumnat.

Presentem un recull de quatre reflexions a partir de l'escrit d'en Manuel Àrea, Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar. Tecnologia Educativa. Noves Tecnologies aplicades a l'Educació. Facultat d'Educació. Universitat de la Llacuna. Illes Canàries. Espanya.

La escuela del siglo XXI: la tecnologías digitales, la crisis del modelo expositivo de enseñanza y el nuevo papel de los docentes.
 • És evident, i actualment ningú no hi posa objeccions, que les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) entren a les escoles i es converteixen en part del paisatge quotidià de la vida escolar. Endarrere han quedat les pors i els recels de molts docents que amb els arguments que la tecnologia fomentava l'individualisme, la distracció o la incomunicació de l'alumnat, proclamaven el seu rebuig al fet que els ordinadors estiguessin presents en les aules. Avui dia, tots els agents educatius (les autoritats educatives, les famílies, els professors i les professores, els equips tècnics…) reclamen i defensen la necessitat que els ordinadors s'integrin i s'utilitzin en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Les TIC no tenen efectes màgics sobre l'ensenyament i l'aprenentatge. Amb això vull indicar que hom no pot creure's de forma ingènua que pel senzill fet que un docent utilitzi la tecnologia amb els seus alumnes, aquests aprendran de forma més motivada, amb major entusiasme i que el seu rendiment augmentarà de forma notable.
 • Quan els ordinadors entren en les aules el repte i el desafiament a curt i mig termini és canviar el model educatiu que es posa en pràctica, i això representa un nou model de professionalitat docent. Tradicionalment l'ensenyament s'ha entès com un procés de transmissió d'informació del professorat cap a l'alumne.
 • Un professor, avui dia, més que un transmissor de coneixements ha de caracteritzar-se per tutoritzar i guiar el procés d'aprenentatge de l'alumne/a, és a dir, ha de ser un mediador de la cultura. S'ocuparia de planificar un procés educatiu obert, flexible, amb fonts actuals, variades, clares, motivadores, tot utilitzant una metodologia interactiva i cooperativa de treball.

Si voleu llegir-lo tot sencer, aneu a:

http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2007/04/la-escuela-del-siglo-xxi-la-tecnologas.html

Objectius

 • Trobar a Internet informació per crear activitats a l'aula.
 • Aprendre a fer un recull d'adreces d'interès.
 • Donar idees per treballar amb Internet a l'aula.
 • Possibilitar la participació en diferents activitats educatives a Internet.
 • Donar informació sobre diferents recursos telemàtics útils al professorat.
 • Comentar diferents models de treball amb Internet.

Continguts

 1. Internet: Recursos per a l'alumnat.
 2. Seguretat a la xarxa.
 3. Del.icio.us
 4. JClic.
 5. QV: Quaderns Virtuals.
 6. Projectes telemàtics.
 7. Caceres del Tresor
 8. Webquest
 9. Jocs

Pràctiques