La imatge

Objectius

 • Identificar la imatge com un element clau en les TIC.
 • Conèixer diferents experiències que utilitzen la imatge dins de l’aula.
 • Utilitzar la imatge com a recurs didàctic.
 • Cercar, crear i manipular dibuixos, fotografíes i vídeos.
 • Conèixer les possibilitats de la xarxa en relació a la imatge.

Continguts

 1. La imatge com a element central en les TIC.
 2. Aplicacions didàctiques on intervé la imatge.
 3. Possibilitats del dibuix digital.
 4. La fotografia a l’aula.
 5. Eines de presentació.
 6. El vídeo com a recurs.
 7. Experiències diverses, la xarxa i les seves possibilitats.

Pràctiques