Ús didàctic dels blocs

En aquest mòdul es pretén donar a conèixer els blocs i les diferents possibilitats didàctiques que aquests ens ofereixen.

Objectius

 • Saber què són els blocs.
 • Utilitzar els blocs a l'Educació Infantil.
 • Utilitzar els blocs com a espai on penjar i compartir experiències d'aula.
 • Presentar diferents propostes educatives fetes amb arxius sonors i imatges fixes i en moviment.
 • Aprendre a penjar arxius sonors, imatges i enllaços al Bloc.
 • Utilitzar els blocs com a recurs de comunicació audiovisual.
 • Treballar amb els blocs com a eina de contacte i espai compartit entre l'escola i les famílies.
 • Conèixer diferents experiències que utilitzen els blocs com a recurs didàctic.

Continguts

 1. Els blocs i la blogosfera.
 2. Diferents tipus de blocs.
 3. Els blocs a l'Educació Infantil.
 4. Experiències didàctiques amb blocs.
 5. Els blocs com a eina per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge.
 6. Els recursos audiovisuals dins dels blocs.
 7. Els Blocs com a eina de contacte entre l’escola i les famílies.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Els blocs i la blogosfera
 • Pràctica 2: Els blocs a l'Educació Infantil una eina per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge
 • Pràctica 3: Els recursos audiovisuals dins dels blocs (I)
 • Pràctica 4: Els recursos audiovisuals dins dels blocs (II)
 • Pràctica 5: Els Blocs com a eina de contacte entre l’escola i les famílies