L'infant, on aprèn? Els escenaris de l'aprenentatge


DescripcióL’escola fa molt de temps que ha deixat de ser considerada l’únic lloc on s’adquireixen aprenentatges. L’aprenentatge es dona a l’escola i en molts altres llocs i a través de moltes situacions i pràctiques.

Tot el temps que els infants romanen a l’escola és educatiu, sempre que, els adults tinguin aquesta intencionalitat. La disposició dels materials, l’organització i l’estètica dels espais, l’actitud acollidora, l’atenció als interessos dels infants, els tipus de propostes que se’ls adrecen, l’escolta activa i el grau d’acord entre els professionals que en tenen cura, són, entre d’altres, factors que determinen si realment es tracta de temps educatiu per als nens i les nenes.

Però no només hem de ser conscients del potencial educatiu de tots els espais de l’escola, es fa necessari parlar de l’educació més enllà del recinte de l’escola i posar en valor les oportunitats educatives que hi ha arreu, hem de pensar en l’entorn, el barri, el teixit associatiu, la família…, com a agents educatius de primer ordre.

Objectius  • Donar valor a les oportunitats educatives del nostre entorn.
  • Repensar el espais de l’escola perquè esdevinguin generadors d’aprenentatge. (dinàmics i flexibles).
  • Tenir cura del tipus de material que oferim als infants per tal que proporcioni oportunitats d’aprenentatge riques, autònomes i variades.
  • Reflexionar en equip sobre les possibilitats de canvi en l’organització d’espais, temps i materials per a la millora dels aprenentatges.
  • Reflexionar sobre diferents propostes metodògiques per a la construcció de coneixement a partir de la manipulació de materials, l’experimentació i la reflexió.

Presentació

Idea clauTot el temps que els infants romanen a l’escola és educatiu. El temps, l’espai i els materials dins l’àmbit educatiu s’ha d’entendre com un element més de la pròpia pràctica educativa.

Elements de reflexió

Per saber-ne més

Altres documents


* Llibre: Els menjadors de parvulari. Àngels Geis. Pagès editors (2016)