Qui aprèn? Un dret per a tothom


DescripcióTots els infants, com totes les persones, són diferents. Treballem per un sistema educatiu inclusiu, és a dir, que vol trobar la millor manera de donar resposta a les necessitats de tothom i d’atendre-les, que persegueix la presència, la participació i l’èxit escolar de tots els alumnes.

La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa.

Aquest mòdul té la finalitat de treballar el marc conceptual de l’atenció educativa en el marc d’un sistema inclusiu.

Partint de la premissa que aprendre és un dret per a tothom, plantegem:

  • Què fa possible aquest dret a l’aprenentatge per a tothom? Posar en valor el pas de l’escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu, i els canvis que aquesta evolució comporta.
  • Què és necessari per acompanyar aquest aprenentage per a tothom? Treballar la mirada inclusiva de tots els agents de l’escola.
  • De quines estratègies disposa el mestre per aconseguir donar resposta a les necessitats dels infants? Com a resposta a aquesta qüestió parlarem de les mesures i suports, el Disseny Universal d’Aprenentatge( DUA) i els plans de suport individualitzats.

Objectius  • Conèixer les idees fonamentals sobre l’atenció educativa en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
  • Reflexionar sobre les característiques de l'actitud inclusiva a l'escola.

Presentació

Idees clauLa inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present de l’alumnat. Ainscow (2005)

Atendre la diversitat, educar en la diversitat, no vol dir adoptar mesures per atendre els infants amb dificultats, sinó organitzar els elements escolars i curriculars ordinaris per tal que es faciliti l´aprenentatge de tothom.

Elements de reflexió

Per saber-ne més

Altres documents