L'infant, com aprèn? Un aprenentatge valuós


DescripcióEls infants han de realitzar, durant la seva estada al parvulari aprenentatges que els permetin relacionar-se amb els altres, facilitar la convivència pacífica i harmoniosa, permetre compartir les idees a partir del diàleg i saber resoldre de forma adequada problemes quotidians. A més, també han de fer seus gran part del conjunt de sabers que la humanitat ha anat formulant. La gran quantitat de coneixements que tenim avui dia sobre com es produeix l’aprenentatge ens ha de portar a replantejar les metodologies que utilitzem a l’escola.

Fruit d’aquestes investigacions o d’aquest cos de coneixements ens hem de plantejar uns aspectes metodològics i didàctics per aconseguir aprenentatges valuosos.

Actualment sabem que els infants aprenen:

  • Fent, pensant i comunicant
  • Quan els plantegem tasques amb sentit
  • Quan donem valor a les preguntes
  • Quan afavorim l’autoregulació

Objectius  • Identificar el fer-pensar-comunicar com una interacció necessària per a l’aprenentatge
  • Veure la necessitat de plantejar als infants tasques amb sentit
  • Posar en valor les preguntes en el procés d’aprenentatge
  • Reconèixer la necessitat d’afavorir l’autoregulació dels infants

Presentació

Idea clauEls infants aprenen a partir de les pròpies descobertes i a través de les interaccions amb els altres.

Lectura prèvia

Per saber-ne més