L'infant, què aprèn? Obrir finestres al món


Descripció


L’escola ha de vetllar perquè que els infants assoleixin uns aprenentatges funcionals i significatius; en podem dir que es tracta d’uns aprenentatges valuosos que abasten aspectes com comunicar-nos, entendre el món, ser creatius, créixer els els afectes i les relacions,etc.

L’objectiu d’aquests aprenentatges valuosos és que els infants desenvolupin les seves capacitats; cadascú al seu nivell, al seu ritme.

Els continguts d’aprenentatge, establerts en el Decret 181/2008, currículum i orientacions educació infantil, agrupats en les 3 àrees de coneixement i experiència treballats de forma globalitzada i en propostes amb sentit, asseguraran els aprenentatges dels infants.

La força d’aquest apartat es troba en com transformem aquests continguts en aprenentatges valuosos. Per avançar en aquesta direcció, proposem als docents fer una revisió del seu model pedagògic, analitzar com va ser la seva experiència com a alumnes per veure l’impacte del seu pas per l’escola i si estan reproduint models passats a fi de fer-los conscients de la seva actuació.

Aquesta reflexió proposem fer-la mitjançant un seguit de preguntes de cadascun dels aprenentatges valuosos que es troben recollides en el document "Elements de reflexió:Revisem el model pedagògic".


Objectius


  • Reflexionar sobre com podem convertir els continguts d’aprenentatge en aprenentatges valuosos.
  • Reconèixer la importància del treball globalitzat que posa en relació els continguts de les àrees en propostes amb sentit.
  • Vetllar pel desenvolupament global de totes les potencialitats dels infants.
  • Repensar el nostre model pedagògic per fer-nos conscients de la nostra actuació.


Presentació

Idees clau


* Cal treballar els continguts d’aprenentatge de manera globalitzada i en propostes amb sentit per tal que esdevinguin aprenentatges valuosos per els infants.

* Hem de revisar el nostre model pedagògic per fer-nos conscients de la nostra actuació com a docents.

Elements de reflexió

Per saber-ne més