L'infant, quan aprèn? Tot el temps és educatiu


Descripció


Tot el temps que els infants romanen a l’escola és educatiu, sempre que, els adults tinguin aquesta intencionalitat i ho planifiquin. La disposició dels materials, l’organització i l’estètica dels espais, l’actitud acollidora, l’atenció als interessos dels infants, els tipus de propostes que se’ls adreça, l’escolta activa i el grau d’acord entre els professionals que en tenen cura, són, entre d’altres, factors que determinen si realment tot el temps és educatiu per als nens i les nenes.

Els infants aprenen més en la mesura que l’escola els suposa per a ells un entorn de benestar, on se senten acollits i respectats.


Objectius


  • Identificar els trets que determinen el benestar a l’escola
  • Reflexionar sobre els diferents nivells que pot tenir la incorporació dels infants a l’escola
  • Identificar el joc com a font d’aprenentatge per els infants
  • Identificar el potencial educatiu de les situacions quotidianes


Presentació

Idea clau


Tot el temps que l’infant passa a l’escola és educatiu si tenim aquesta intencionalitat i planifiquem, en equip, les diverses situacions que s’hi donen: propostes, joc, espais, acollida, situacions quotidanes…


Lectura prèvia

Elements de reflexió

Per saber-ne més