El document d'orientacions per al segon cicle d'educació infantil


Descripció


El juliol de 2016 el Departament d’Ensenyament va publicar el document Currículum i orientacions per al segon cicle d’educació infantil, adreçat als mestres professionals d’aquest cicle.

Aquestes orientacions troben la confluència entre tres punts cabdals en l’ensenyament:

  • Els coneixements que es tenen avui dia sobre com es produeix l’aprenentatge
  • La normativa vigent
  • Les experiències que duen a terme molts centres, que evidencien una pràctica a l’aula respectuosa amb el desenvolupament dels infants


Objectius


  • Conèixer les idees fonamentals que sustenten la realització del document "Currículum i orientacions de segon cicle d’educació infantil".
  • Identificar el document de Currículum i orientacions com una oportunitat per a la reflexió pedagògica de la pràctica diària a l’escola.
  • Reflexionar sobre el principis del document "La naturalesa de l’aprenentatge. Com poden les ciències de l’aprenentatge contribuir al disseny d’entorns d’aprenentatge del segle XXI?".


Presentació

Idea clau


Les ciències de l’aprenentatge són un camp de recerca important que ens ha ajudat a comprendre millor com aprenem. Entendre els fonaments de com aprenem ens permet tractar amb més eficàcia les condicions en què es pot aprendre amb èxit. La naturalesa de l’aprenentatge


Lectura prèvia

Per saber-ne més

Altres documents