El parvulari, entorn de benestar i d'aprenentatge


Descripció general del materials


El juliol de 2016 el Departament d’Ensenyament va publicar el Currículum i orientacions per al segon cicle d’educació infantil. Aquestes orientacions tenen per objectiu compartir reflexions, donar exemples i pautes per ajudar en la tasca del mestre al parvulari, i alhora, mostrar la millor manera d’oferir oportunitats per al desenvolupament i l’aprenentatge que necessiten els infants. Aquests materials tenen com a objectiu facilitar el coneixement dels principals elements d'aquest document.

Els destinataris són els mestres, els equips docents i tots els professionals que intervenen al segon cicle d'educació infantil les escoles.

Organització

Contingut de cada part


Cada part s'ha estructurat en aquests apartats:

  1. Descripció
  2. Objectius
  3. Presentació
  4. Idea clau
  5. Lectura prèvia
  6. Pràctica
  7. Elements de reflexió
  8. Per saber-ne més
  9. Altres documents


Temporització


Aquest materials es poden utilitzar com a conjunt o bé de forma separada com a mitjà per a la reflexió pedagògica d'un equip docent.

Els equips docents que decideixin iniciar un procés de reflexió pedagògica amb l'ús de tots els materials que aquí es presenten hauran de preveure la dedicació aproximada d'una hora de treball individual i de 4 hores de treball en equip per a cadascun dels mòduls. Cada pràctica és una proposta d'acció i de reflexió individual i en equip.

La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura propis, conformada igualment per infants i adults. Helena Buri.