Decisions de l'equip docent del Grup classe
Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

Model per a la programació d'aula

El document que es presenta a continuació pot ser útil per a la formalització de la programació de les activitats d'ensenyament-aprenentatge de cada grup classe. Aquest no és l'únic model que es pot utilitzar, ans al contrari, cada escola ha d'escollir aquell model que s'adeqüi més a les seves característiques.

Aquest model de programació del grup classe pretén ser pràctic i fàcil de completar:

  • Recull els elements fonamentals del que es preveu que ha de passar a l'aula per afavorir els aprenentatges dels alumnes.
  • Es pot utilitzar tant per formalitzar les unitats didàctiques com els projectes.
  • És vàlid per a tot tipus d'estratègies metodològiques que facin un tractament globalitzat dels continguts.
  • Serveix tant per fer una planificació del que es preveu que ha de passar a l'aula com per evidenciar allò que passa o que ja ha passat.

Objectius d’aprenentatge, criteris i indicadors d’avaluació

  • Què volem que aprenguin els alumnes i per a què? → Objectius d'aprenentatge
  • Com sabem que ho han après? → Criteris d'avaluació
  • Amb quin nivell de qualitat ho han après? → Indicadors d'avaluacióModels per al seguiment curricular d'un grup classe

Cada grup classe té la seva història que l'identifica i el fa singular. Per a cadascun d'ells podríem escriure un diari que inclogués les experiències d'aprenentatge que han viscut els alumnes que el conformen. Disposar d'aquest relat pot ser útil, sobretot, en aquelles escoles que tenen una programació molt oberta i flexible, ja que facilita la presa de decisions. Els models que es presenten a continuació faciliten la recollida de la informació bàsica dels elements curriculars que ha treballat un grup d'alumnes en el seu pas per l'escola.

Seguiment de la programació d'aula
Diari curricular d'un grup classe de cicle inicial Document de suport
Diari curricular d'un grup classe de cicle mitjà Document de suport
Diari curricular d'un grup classe de cicle superior Document de suport
Diari curricular d'un grup classe de secundària Document de suport
—————————————————————————————————————————————————————————-
aprendre_al_llarg_de_la_vida.jpg aprenentatges_competencials.jpg

Materials de suport per a la programació del grup classe