Decisions de l'equip docent del Cicle Superior
Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.
Àmbit lingüístic
CS1 Àrea de llengua catalana i literatura - Continguts S6 Document de suport
CS2 Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CS3 Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts S6 Document de suport
CS4 Àrea de llengua castellana i literatura - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CS5 Àrea de primera llengua estrangera - Continguts S6 Document de suport
CS6 Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CS7 Àrea de segona llengua estrangera - Continguts S6 Document de suport
CS8 Àrea de segona llengua estrangera - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CS9 Continguts comuns - Plurilingüisme i interculturalitat S6 Document de suport
Àmbit matemàtic
CS10 Àrea de matemàtiques - Continguts S6 Document de suport
CS11 Àrea de matemàtiques - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit de coneixement del medi
CS12 Continguts comuns S6 Document de suport
CS13 Criteris d'avaluació comuns S7 Document de suport
CS14 Àrea de coneixement del medi natural - Continguts S6 Document de suport
CS15 Àrea de coneixement del medi natural - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CS16 Àrea de coneixement del medi social i cultural - Continguts S6 Document de suport
CS17 Àrea de coneixement del medi social i cultural - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit artístic
CS18 Àrea d'educació artística - Continguts comuns S6 Document de suport
CS19 Àrea d'educació artística - Continguts d'educació visual i plàstica S6 Document de suport
CS20 Àrea d'educació artística - Continguts de música i dansa S6 Document de suport
CS21 Àrea d'educació artística - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit d'educació física
CS22 Àrea d'educació física - Continguts S6 Document de suport
CS23 Àrea d'educació física - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
—————————————————————————————————————————————————————————-