Decisions de l'equip docent del Cicle Mitjà
Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.
Àmbit lingüístic
CM1 Àrea de llengua catalana i literatura - Continguts S6 Document de suport
CM2 Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CM3 Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts S6 Document de suport
CM4 Àrea de llengua castellana i literatura - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CM5 Àrea de primera llengua estrangera - Continguts S6 Document de suport
CM6 Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CM7 Continguts comuns - Plurilingüisme i interculturalitat S6 Document de suport
Àmbit matemàtic
CM8 Àrea de matemàtiques - Continguts S6 Document de suport
CM9 Àrea de matemàtiques - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit de coneixement del medi
CM10 Continguts comuns S6 Document de suport
CM11 Criteris d'avaluació comuns S7 Document de suport
CM12 Àrea de coneixement del medi natural - Continguts S6 Document de suport
CM13 Àrea de coneixement del medi natural - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CM14 Àrea de coneixement del medi social i cultural - Continguts S6 Document de suport
CM15 Àrea de coneixement del medi social i cultural - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit artístic
CM16 Àrea d'educació artística - Continguts comuns S6 Document de suport
CM17 Àrea d'educació artística - Continguts d'educació visual i plàstica S6 Document de suport
CM18 Àrea d'educació artística - Continguts de música i dansa S6 Document de suport
CM19 Àrea d'educació artística - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit d'educació física
CM20 Àrea d'educació física - Continguts S6 Document de suport
CM21 Àrea d'educació física - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
—————————————————————————————————————————————————————————-