Decisions de l'equip docent del Cicle Inicial
Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.
Àmbit lingüístic
CI1 Àrea de llengua catalana i literatura - Continguts S6 Document de suport
CI2 Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CI3 Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts S6 Document de suport
CI4 Àrea de llengua castellana i literatura - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CI5 Àrea de primera llengua estrangera - Continguts S6 Document de suport
CI6 Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CI7 Continguts comuns - Plurilingüisme i interculturalitat S6 Document de suport
Àmbit matemàtic
CI8 Àrea de matemàtiques - Continguts S6 Document de suport
CI9 Àrea de matemàtiques - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit de coneixement del medi
CI10 Continguts comuns S6 Document de suport
CI11 Criteris d'avaluació comuns S7 Document de suport
CI12 Àrea de coneixement del medi natural - Continguts S6 Document de suport
CI13 Àrea de coneixement del medi natural - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
CI14 Àrea de coneixement del medi social i cultural - Continguts S6 Document de suport
CI15 Àrea de coneixement del medi social i cultural - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit artístic
CI16 Àrea d'educació artística - Continguts comuns S6 Document de suport
CI17 Àrea d'educació artística - Continguts d'educació visual i plàstica S6 Document de suport
CI18 Àrea d'educació artística - Continguts de música i dansa S6 Document de suport
CI19 Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
Àmbit d'educació física
CI20 Àrea d'educació física - Continguts S6 Document de suport
CI21 Àrea d'educació física - Criteris d'avaluació S7 Document de suport
—————————————————————————————————————————————————————————-