L'alumne com a protagonista del seu aprenentatge


Descripció general


Les competències són una moda? Sembla que no. A l'ensenyament vivim un moment de transició en el qual passem de centrar-nos en l'adquisició dels continguts curriculars per part del nostre alumnat, a desenvolupar i comprovar l'ús competent que fan del coneixement sobre la realitat.

Adquirir coneixement a la societat actual implica tenir la capacitat d'analitzar d'una manera crítica l'ingent acumulació de dades i d'informació de què disposem i aplicar aquest coneixement sobre la realitat.

Parlar de l'adquisició de competències no és una simple qüestió de canvi terminològic respecte al que tradicionalment s'ha estat fent a l'escola, sinó una forma diferent i actual d'entendre la seva funció educativa.


Objectius


  1. Identificar les activitats i accions que afavoreixin l'aprenentatge competencial del nostre alumnat.
  2. Conèixer i utilitzar instruments que ens poden ser útils per enriquir les activitats d'aula.
  3. Dissenyar en equip i implementar activitats d'aprenentatge i d'avaluació competencial i implantar-les a l'aula.


Lectura prèvia


Com a lectura prèvia d'aquest mòdul, us proposem un article que tracta sobre els fonaments de l'aprenentatge. Ha estat elaborat en el marc del projecte Innovative Learning Environments de l'OCDE. Aquest article mostra els resultats d'una recerca extensiva sobre diversos aspectes i aplicacions de l'aprenentatge que aporta una base de coneixement sòlida per dissenyar els entorns d'aprenentatge del segle XXI.

La naturalesa de l'aprenentatge


Idees clau


Amb la visualització d'aquesta presentació us convidem a reflexionar sobre quin ha de ser el nostre paper com a mestres en el món actual.

Des de fa pràcticament un segle, els coneixements augmenten a una velocitat vertiginosa i es revisen i s'actualitzen constantment. Aquest fet fa impossible que el sistema educatiu pugui tractar-los tots. Actualment l'accés a la informació i al coneixement no depèn exclusivament d'allò que el mestre pot transmetre als seus alumnes. A través de l'ús de les tecnologies, els nostres alumnes poden accedir a les mateixes informacions o a més d'aquelles que l'escola els pot oferir.

Tot això implica que hem de realitzar una selecció de coneixements, tot prioritzant aquells que siguin més necessaris per obtenir la comprensió bàsica de cada àmbit, siguin més útils per comprendre i actuar en el món actual i que, sobre tot, permetin als alumnes seguir aprenent al llarg de tota la vida.

També hem de tenir en compte que la simple adquisició d'aquests continguts no és garantia que els nostres alumnes esdevinguin alumnes competents. Per aconseguir-ho haurem de treballar amb aquests continguts de manera combinada, globalitzada i contextualitzada.

A la quarta diapositiva d'aquesta presentació us proposem la visualització d'un vídeo que relata el procés de realització d’una activitat per estudiar la flotabilitat. Es va realitzar amb alumnes de segon de primària de l’escola Banús de Santa Coloma de Gramenet. En aquesta experiència s’ha tingut molt en compte que la seqüència didàctica facilités l’adquisició d’uns aprenentatges que siguin significatius, permanents i transferibles.

Presentació 2: l'alumne com a protagonista del seu aprenentatge

Presentació 2: l'alumne com a protagonista del seu aprenentatge amb comentaris

Vídeo: activitat competencial dels alumnes de 2n de primària. Escola Banús de Sta.Coloma de Gramanet


Pràctica 2


L'objectiu de la pràctica és reflexionar sobre si les activitats que realitzem a l'aula han estat dissenyades per afavorir l’assoliment de les competències bàsiques per part del nostre alumnat.

La seva realització pretén ajudar-nos en aquesta reflexió a través de l’ús d’indicadors que ens seran útils tant per revisar les unitats i els projectes que desenvolupem de manera habitual, com per crear-ne de nova.

12.12.012_3_.jpg

Pràctica 2: com sabem si una unitat didàctica o un projecte és competencial

Full d'indicadors per a l'ensenyant

Exemple de seqüència didàctica que afavoreix l'assoliment de les competències

Calen mestres que facin més preguntes que no pas donin respostes, que fomentin l’autonomia de l’alumnat, que tinguin en compte el procés i no només el resultat final, que estimulin la curiositat i la creativitat, que respectin els diferents ritmes de treball de l’alumnat i que, a la vegada, vetllin perquè cada alumne doni el màxim que pugui dins les seves possibilitats; en definitiva, que tinguin cura del benestar dels seus alumnes i que procurin que aquests siguin feliços.

Per saber-ne més

Material descarregables