Un currículum que afavoreix l'assoliment de les competències


Descripció general


La presentació del currículum proporciona una oportunitat per a la reflexió pedagògica dels equips docents. Es fonamenta en la Llei d'Educació de Catalunya, en les directrius europees, en les línies de treball del Departament d'Ensenyament i en els últims avenços científics sobre l'aprenentatge. Aquest primer mòdul us serà útil per conèixer les principals novetats del currículum i de la seva vinculació amb el dia a dia de les escoles i en la pràctica a l'aula.


Objectius


  1. Conèixer les principals novetats del Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
  2. Identificar el currículum com una oportunitat per a la reflexió pedagògica de la pràctica a l'aula.
  3. Proporcionar referents metodològics que afavoreixin l'assoliment de les competències del nostre alumnat.


Lectura prèvia


Com a lectura prèvia d'aquest mòdul us presentem una col·lecció d'infografies que mostren les principals novetats del currículum i de l'ordre d'avaluació: Fonaments i principis, trets principals, organització, metodologia, avaluació i equips docents.

Infografies


Idees clau


Amb la visualització d'aquesta presentació podreu conèixer quin ha estat el procés de realització d'aquest currículum, els seus fonaments, la seva finalitat, els aspectes que es mantenen amb referència a l'anterior, les novetats que incorpora i quins són els elements que el componen.

El currículum ha estat realitzat per equips de mestres i experts als quals s'ha demanat que, a més del seu coneixement teòric, tinguessin en compte la seva experiència docent i l'opinió dels seus alumnes.

A la tercera diapositiva d'aquesta presentació us proposem la visualització d'un vídeo en el qual els alumnes ens expliquen com aprenen i què opinen de l'avaluació. Són alumnes de l'escola Heura de Barcelona i de l'Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei.


Presentació 1: un currículum que afavoreix l'assoliment de les competències

Presentació 1: un currículum que afavoreix l'assoliment de les competències bàsiques amb explicacions de suport

Vídeo: la veu dels alumnes

Pràctica 1


Unes de les principals novetats d'aquest currículum ha estat la incorporació d'un apartat d'orientacions metodològiques i un altre d'orientacions per a l'avaluació de cadascun dels àmbits. En aquesta primera pràctica us proposem reflexionar sobre quines estratègies metodològiques feu servir per afavorir l'assoliment de les competències bàsiques del vostre alumnat.

Per a fer-ho, us mostrem una taula amb diferents propostes d'activitats i d'accions que poden afavorir l'assoliment de les competències de la dimensió de resolució de problemes de l'àmbit matemàtic. Al mòdul "Programació" trobareu un document com el que es presenta en aquesta pràctica per a cadascuna de les dimensions de tots els àmbits.


Pràctica 1: la programació com a presa de decisions pedagògiques

Orientacions metodològiques de l'àmbit matemàtic. Dimensió resolució de problemesUn currículum que es presenta com una oportunitat per a la reflexió pedagògica dels equips docents, que vol afavorir que els nostres alumnes puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant i que consolida un sistema educatiu inclusiu.


Per saber-ne més

Materials descarregables