Es pot avaluar sense aprendre? Es pot aprendre sense avaluar?

Descripció general


Cal entendre l’avaluació fonamentalment com a (auto)regulació dels errors i dels aprenentatges. L’avaluació ha d’estar al servei de l’aprenentatge en tot moment i l’hem de plantejar des de l’inici, la qual cosa implica preveure uns espais reflexius. L’error forma part del procés d’aprenentatge i el repte és com constatem l’error i com avancem a partir de l’error.

Lectura prèvia i vídeo introductoriPresentació 2: Es pot avaluar sense aprendre? Es pot aprendre sense avaluar?

Pràctica

Per saber-ne més

Recursos de la presentació i pràctiques