Avaluar, per a què?


Descripció general


Els canvis curriculars importants es concreten en canvis en l’avaluació. Si no canvia l’avaluació, difícilment no canviarà res. Per tant, una visió competencial de l’aprenentatge comporta canviar què, com, quan i per què s’avalua.

L’avaluació té un important efecte en l’augment de la motivació i l’autoestima de l’alumnat, ja que l’ajuda a entendre millor les pròpies dificultats i a trobar camins per millorar. L’objectiu és promoure la implicació de la persona que aprèn en el seu procés d’aprenentatge i ajudar-la a ser més autònoma, aspecte que és bàsic en el desenvolupament de qualsevol competència.

Lectura prèvia i vídeo introductori

Presentació 1: avaluar, per a què?
Pràctica

Per saber-ne més


Podeu ampliar informació amb els materials següents:


“Ensenyar, aprendre i avaluar són, de fet, processos coincidents” Jaume Jorba i Neus Sanmartí.

Recursos de la presentació i pràctiques