Avaluar per aprendre


Descripció general


Els canvis curriculars importants es concreten en canvis en l'avaluació. Si no canvia l'avaluació, difícilment canviarà res. Per tant, una visió competencial de l'aprenentatge comporta canviar què, com, quan i per què s'avalua.

En un currículum centrat en l'aprenentatge de l'alumnat, com és el currículum plantejat per competències, l'avaluació ha de ser formativa també -i sobretot- per a l'aprenent, que ha de ser capaç d'autoregular-se per ser conscient del que ha après, del que li queda per aprendre i del que pot usar per seguir aprenent.


Objectius


  1. Conèixer les principals novetats de la nova Ordre d'avaluació.
  2. Compartir el significat de l'avaluació per a l'aprenentatge.
  3. Identificar les característiques de les activitats d'avaluació que serveixen per valorar l'assoliment de les competències.


Lectura prèvia


Com a lectura prèvia d'aquest mòdul, us proposem un article elaborat per la Dra.Jane Jones del King’s College London, que és especialista en l'ús de l'avaluació per a la millora dels aprenentatges. L'article s'ha elaborat a partir de les converses que ha compartit recentment amb professors, estudiants de Ciències de l'Educació, formadors i alumnes que fa anys que utilitzen estratègies i instruments d'avaluació formativa.

L'avaluació formativa es basa en un enfocament que dóna suport als estudiants per aprendre millor i ser més bons aprenents. L'autora també recull el testimoni de diferents mestres que fan seves la retroalimentació amb els alumnes i la reflexió sobre la mateixa pràctica.

Avaluació formativa: Què hi ha de nou?


Idees clau


Amb la visualització d'aquesta presentació podreu conèixer les característiques de la nova d'ordre d'avaluació. La finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del procés d'aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.

A la quarta diapositiva d'aquesta presentació us proposem la visualització d'un vídeo en el qual els alumnes de sisè de l'escola La Roureda de Sant Esteve Sesrovires ens expliquen la seva experiència amb l'ús de la rúbrica per millorar un text descriptiu.

Presentació 3: avaluar per aprendre

Presentació 3:avaluar per aprendre amb comentaris de suport


Pràctica 3


L'objectiu d'aquesta pràctica és facilitar als equips docents que facin una gestió formativa de les activitats d'avaluació, des del moment previ fins al moment posterior, alhora que facin una reflexió sobre quins criteris i procediments d'avaluació establir a fi de constatar el progrés assolit pels nostres alumnes.

experimentant.jpg

La pràctica consisteix en l'anàlisi d'una de les activitats d'avaluació que fem al nostre centre en contrast amb uns indicadors que orienten sobre algunes de les característiques de les activitats que són útils per avaluar l'assoliment de les competències.

Pràctica 3: cap a unes proves d'avaluació més autèntiques

És competencial aquesta prova?

Exemple d'una activitat d'avaluació del cicle inicial

Exemple d'una activitat d'avaluació del cicle mitjà

Exemple d'una activitat d'avaluació del cicle superior

L'avaluació esdevé un element essencial per aprendre. Si canviem l'avaluació, ho canviem tot.

Per saber-ne més

Materials descarregables