Dimensió: Resolució de problemes

La Resolució de Problemes és una de les activitats més genuïnes del fer matemàtic. En el procés de resolució es posen en marxa connexions de coneixements en situacions diferents en les que es van aprendre, es transfereixen idees, es desenvolupa el raonament, s'assaja, es proven maneres, s'expressa el procés de resolució mitjançant representacions personals i d'altres d’apreses,… En un paraula en la Resolució de Problemes es conjuguen coneixements i processos matemàtics.

Aquesta dimensió es concreta en les competències 1, 2 i 3, que descriuen abastament la importància de la traducció del problema al llenguatge matemàtic, la necessitat de completar la resolució, comprovant les respostes i la cerca de l'ampliació i extensió dels problemes a través de formular-se noves preguntes.

El problema, el repte, implica recerca, imaginació, iniciativa, i no aplicació mecànica de procediments o conceptes. La Resolució de Problemes es pot situar en qualsevol punt de la seqüència d'aprenentatge

Activitat 1. Assaig-error. “Les espelmes”

Es presenta la resolució d’un problema en la qual els infants fan ús de l'estratègia del tempteig per trobar les respostes. La manipulació o fins i tot la teatralització de la situació ajuda a cercar respostes. Es discuteix l'abast del que representa un problema, una tasca per la qual no es disposa de cap tècnica que el solucioni immediatament; un problema representa un repte, una recerca…Descarregar en pdf

Activitat 2. Inventant un problema. “Creant un intrús”

Els mestres es posen en la situació d’inventar un problema: crear un intrús amb figures 3D. Aquest tipus de problema, centrat també en geometria, s'havia resolt prèviament, tanmateix es posa de manifest que la creació d’un problema, pressuposa la combinació d'informació que ha de transcórrer en un determinat sentit. En aquest cas, l'anàlisi rigorós de les característiques de les figures geomètriques facilitarà les seves semblances i diferències.Descarregar en pdf

Activitat 3. Gestió en la resolució de problemes. “Cartes de l'1 al 20”

La planificació de la Resolució de Problemes esdevé una peça clau. Els mestres han de posar-se en situació davant de cada repte que plantegin als alumnes, buscar diferents enfocaments, diferents camins, pensar preguntes, cercar materials, representacions, pensar en la gestió de l'aula,… Aquest procés es posa de manifest en la resolució del problema de les cartes de l'1 al 20 per part dels docents.Descarregar en pdf

Idees clau sobre Resolució de problemes

Indicadors d'avaluació relacionats amb Resolució de problemes