Dimensió: Comunicació i representació

El procés de comunicació i representació esdevé intrínsec i fonamental en la construcció del coneixement matemàtic, tal i com ho assenyalen les competències 8, 9 i 10. És a l'Educació Primària on es produeix el salt de l'ús del llenguatge verbal o gràfic al llenguatge simbòlic de les matemàtiques. En aquest sentit totes les accions que impliquin posar paraules o dibuixos, als pensaments matemàtics primerencs esdevindran un bona llavor per transformar-se, més endavant en representacions pròpiament matemàtiques. I l'ús de diferents representacions d’un mateix concepte engrandirà i facilitarà la connexió amb d'altres, en la mida que la representació no només comunica, sinó que aprofundeix en el propi coneixement.

Activitat 1. Comunicació: “La conversa de matemàtiques”

Es mostra la rellevància que té poder parlar de matemàtiques a la classe, infants i mestra, en la mida que representa una bastida per construir el coneixement matemàtic i de forma molt especial la seva representació, el llenguatge simbòlic. En aquest sentit s'inclou: La Pauta d'observació de la conversa matemàtica.Descarregar en pdf

Activitat 2. Representació: “Encadenant nombres cúbics”

Es posa de manifest la connexió entre els nombres cúbics i les potències a través de la representació 3D dels nombres. Alhora es planteja el repte de descobrir quina relació hi ha entre la representació 3D i 2D, quan se sumen els nombres cúbics consecutius. I per a discernir el problema la construcció d’una taula esdevé cabdal.Descarregar en pdf

Activitat 3. Ordre en la representació: “Muntant trens”

Es mostra la importància de l'ordre en la representació per a solucionar un repte que comporta organitzar força dades que es relacionen amb la descomposició additiva dels nombres. En aquest sentit és una activitat que es pot plantejar a diferents nivells, sempre i quan hi hagi una obertura de mires a l'hora d'acceptar diferents formes de representació i camins de solució.ordre_en_la_representacio_muntant_trens.pdf

Idees clau de comunicació i representació

Indicadors d'avaluació relacionats amb Comunicació i representació