Sessions

Aquest tercer mòdul està centrat en les dimensions competencials:

Dimensions que responen als processos que es posen en marxa quan s'aprèn a fer matemàtiques i que esdevenen essencials quan la mirada dels mestres para atenció en el camí de l'aprenentatge i no només en els resultats.

Per a cadascuna de les dimensions es presenten tres activitats focalitzades en aspectes diferents.

Circumferència de colors. Verónica Jiménez Gasol. Institut de Lliçà d’Amunt II
Concurs de Fotografia Matemàtica d'ABEAM (2012)