Sessió 4 - Estadística

En aquesta sessió analitzem una sèrie d’activitats relacionades amb l’estadística com a eina per donar informació que ens permet conèixer el nostre entorn a través de la quantificació, i en particular, de la representació d’aquestes quantitats.Activitat 1. Freqüència de lletres


En la cerca d’experiències estadístiques que no es redueixin a fer una enquesta a persones, proposem la pregunta: quina és la vocal que més s’utilitza en català?

 • Abans de començar a investigar, preguntem als assistents si tenen alguna hipòtesi al respecte.

 • Donat que no es poden revisar tots els textos escrits en català, triem una mostra i ens organitzem per fer el comptatge de vocals que apareixen en aquests textos triats de manera cooperativa.

 • Aboquem totes les dades en una única taula i observem quina és la vocal que ha aparegut amb major freqüència. Comprovem les dades recollides per comptatge manual i utilitzant un applet https://goo.gl/pf3u2t.

 • Per acabar contrastem les proporcions de freqüència de cada vocal en els textos analitzats amb les proporcions de freqüència de cada vocal oferida per l’IEC https://goo.gl/aHBZ1q

 • També comentem l'anàlisi de freqüències de lletres en altres llengües: castellà, anglès, francès, italià (Viquipèdia https://goo.gl/562qX3)

 • Aprofitem l’oportunitat per parlar de la construcció de gràfics de sectors utilitzant una tira de paper, com a possibilitat per donar sentit a aquests gràfics quan els alumnes encara no poden fer càlculs de l’amplitud dels sectors en base a raonaments de proporcionalitat.Activitat 2. Nombres en perspectiva


Inspirats en vídeos com Si a la terra visquessin 100 persones o Si França fos un poble amb 100 persones ens plantegem com seria si a Catalunya visquessin 100 persones. Atenent a la limitació de temps (aquest seria un projecte per plantejar a l’aula al llarg de diverses sessions) ens centrem únicament en com es distribuirien aquestes 100 persones en les quatre províncies. Recollim dades al web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT https://www.idescat.cat ), les representem amb cubets encaixables i comparem la representació obtinguda amb la resultant de fer-ho amb les dades d’un segle abans.

Encara que no estava planificat dedicar temps, durant la realització d’aquesta activitat, a l'analitzar l'execució de càlculs basats en la proporcionalitat la falta d'estratègies alternatives a la regla de tres entre els assistents, ens ha portat a analitzar les taules de proporcionalitat com a estratègia eficient de càlcul.


If 100 people lived on EARTH


Si la France était un village de 100 personnes...Altres activitats


 • Anàlisi de l'evolució de la lletra més freqüent al final del nom de nois nascuts als Estats Units al llarg del segle XX (Prooffreader.com https://goo.gl/kSCBUp

 • Anàlisi de la lletra més freqüent en els noms dels alumnes d’una escola (Quines lletres es repeteixen més en els nostres noms? Col·legi Immaculada de Lloret de Mar | vídeoMAT 2016)
Idees clau

 • L'estadística serveix per ordenar informació a través de la quantificació i així conèixer la realitat per aconseguir ciutadans crítics en un futur.

 • És possible treballar estadística a l'escola, a Infantil i a Primària amb materials manipulatius (cubs, brics, gomets, els mateixos alumnes, ….).

 • Es pot treballar a l'aula, al pati, al carrer,… i també, en esdeveniments col·lectius.

 • Les taules de freqüència, els paràmetres estadístics com a mitjana aritmètica, mediana i moda i els diferents tipus de gràfics com els de barres o els de sectors poden ser treballats a Primària amb el suport digital i material adequat.

 • No només es llegeixen i analitzen gràfics, paràmetres i taules per treure conclusions i fer prediccions; també se'n construeixen i es comenten els resultats.Per saber-ne més


Propostes del CESIRE-CREAMAT per treballar l’estadística dins del projecte Fem estadística https://goo.gl/BYYcCh