Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor, és un curs de formació adreçat a professorat d'Educació Primària en el qual, a partir de propostes de d’activitats d’aula, es treballa per ajudar al professorat a ampliar el seu coneixement matemàtic en allò que té relació amb l’aprenentatge de l’alumnat.

Des del convenciment que si sabem més matemàtiques es pot planificar millor l’aprenentatge, preveure les dificultats que poden sorgir i per tant ajudar a superar-les i fer més connexions entre continguts matemàtics, s’ha planificat el curs prioritzant per als dos primers mòduls aquells continguts que tenen més incidència en el treball diari a l’aula.

Cercle surant sobre rectes. Liam Serres, 1r Cicle d'ESO
3r premi del Concurs de Fotografia d'ABEAM, 2016


Cadascun dels dos mòduls inicials està dividit en cinc sessions relacionades amb els blocs de continguts del currículum:

  • Numeració i càlcul
  • Relacions i canvi
  • Espai i forma
  • Mesura
  • Estadística i atzar

El tercer mòdul està centrat en les dimensions competencials.

Com a material de formació podreu trobar petites presentacions i vídeos curts on es mostren les activitats, exemplificacions de gestió i, en alguns casos, produccions d'alumnes. Aquests materials han estat adaptats partint del que s'ha utilitzat a les sessions presencials. Els vídeos dels mòduls de continguts han estat realitzats a les sessions de formació realitzades a Barcelona durant el primer trimestre dels cursos 2017-18 i 2018/19.

Presentació

En aquest curs presentem els materials dels tres primers mòduls de la formació AraMat. En el futur s'afegiran els dels següents mòduls.

Els materials originals de la formació presencial han estat elaborats per Francesc Xavier Alegria, Àngel Alsina, Carme Aymerich, Maria Balsach, David Barba, Carme Burgués, Lucía Cabello, Cecília Calvo, Núria Cardet, Xavier Fernández, Maria Luisa Girondo, Núria Guitart, Carme Julià, Sílvia Margelí, Tresa Marimon, Cecília Martínez, Laura Morera, Jordi Payró, Maria Ricart, Dolors Rubirola, Tana Serra, Manel Sol, David Vilalta, Pere Joan Vinós.

L'adaptació dels materials per a l'Ateneu han estat fets per:

  • Mòdul Continguts bàsics de matemàtiques: Carme Burgués i Tana Serra
  • Mòdul Més continguts de matemàtiques: David Barba i Cecilia Calvo
  • Mòdul Dimensions: Carme Burgués i Tana Serra

Índex