Projecte

El projecte final té dues parts:

A) Consisteix en que participeu, conjuntament amb els vostres companys, en un grup de Google.

Podeu trobar més informació del per què serveix un grup en aquest enllaç:

http://groups.google.es/intl/es/googlegroups/tour3/index.html

Rebreu una invitació, en el vostre correu personal, per participar en el grup Recursos didàctics per a la Informàtica de 4t d'ESO. A partir d'aquest moment heu de fer el següent:

1. Acceptar la invitació i donar-vos d'alta al grup.

2. Omplir el perfil personal amb les vostres dades i fotografia.

3. Crea una pàgina, dins del grup, on haureu de posar-hi un comentari personal sobre el curs i els enllaços a la pàgina web i blog que heu realitzat.

4. Penjar els fitxers de les activitats dels blocs 1 (Sistemes Operatius i Xarxes Locals) i 2 (Imatge, Audio i Vídeo). El format per penjar quest fitxers serà el següent: nom_cognom_xarxes i nom_cognom_video (cal evitar majúscules i accents).


B) Participar en un debat.

En el Moodle s'obrirà un debat. Heu de participar com a mínim dues vegades i com a màxim 4. I, en la mesura que pugueu, intenteu espaiar les vostres intervencions en les 3 etapes de qualsevol debat: al principi, a la meitat i al final.

Un debat és una activitat col·laborativa on cada participant aporta la seva opinió i les seves idees sobre una pregunta plantejada. Al ser una activitat asincrònica, el participant pot preparar la seva participació de forma reflexiva, buscar informació sobre el tema, observar altres punts de vista i contrastar la seva informació amb la dels seus companys. Un debat pot ser una eina molt útil perquè els nostres alumnes interactuïn entre ells i adquireixin capacitat d'anàlisi, reflexió i crítica.

Alguns consells per a un bon debat són:

• Fer un esforç per aportar elements nous en cada missatge, a favor o en contra, de les idees exposades o plantejar de noves, intentant no repetir opinions que ja han sortit prèviament.
• Tenir iniciativa a l'hora de plantejar noves reflexions entorn el tema del debat, i no limitar-se a respondre només als temes ja argumentats. Obrir noves consideracions enriquirà l’aprenentatge de tots.
• Si es vol fer una aportació que es refereix a un missatge anterior, és suficient amb respondre al missatge.
• És recomanable escriure un missatge per a cada tema o idea exposada. Els missatges han de ser clars, curts, evitant adjuntar fitxers.

Les preguntes sobre les que girarà el nostre debat són:

1.- Quins són els millors recursos d’informàtica perquè els alumnes de 4t d’ESO assoleixin la capacitat digital? Per què?

2.- Com enfocaries l’assignatura optativa d’informàtica per poder aprofitar les potencialitats que ens ofereixen les TIC?