Pràctica 1: Microsoft Windows

Windows és un conjunt de sistemes operatius (diferents versions) que pertanyen a l'empresa Microsoft, la qual els crea, els desenvolupa i els comercialitza, per tant, el model de desenvolupament de Microsoft Windows és un software no lliure.

Des dels seus inicis, l'empresa Microsoft ha desenvolupat diferents versions de sistemes operatius Windows, des del Windows 1.0 al 1985, al Windows Vista al 2007.

La gran avantatja d'utilitzar aquest sistema operatiu és que des de fa anys és el sistema operatiu més utilitzat i difós en tot el món. A més, totes les versions difereixen molt poc d'una a l'altra.


Instal·lar aplicacions.

Per poder instal·lar programes o aplicacions des de Windows s'ha de tenir el programa en suport digital (DVD, USB,…) o es pot baixar d'internet.

Una bona adreça d'internet on es poden descarregar diferents programes és http://www.softcatala.org.

Per instal·lar un programa des d'aquest web es procedirà de la següent manera:
1) Obrir un navegador d'internet i introduir l'adreça de softcatalà o clicar sobre l'enllaç.
2) A la pàgina principal hi han diferents opcions per descarregar aplicacions: Windows, GNU Linux i Mac, com es mostra en la següent imatge.

windows1.jpg

Marcarem l'opció de Windows i tot seguit marcarem l'opció de la categoria Educació/ciència.
3) Una vegada s'hagi clicat aquesta categoria s'obrirà una altre finestra amb diferents programes, anirem a buscar el VirPLC, un programa d'ús lliure que ens permetrà fer programacions i simulacions amb PLC.

windows2.jpg

4) Clicarem sobre VirPLC i s'obrirà una altre finestra amb la descripció del programa com es pot observar en la següent imatge:

windows3.jpg

5) A la dreta de la pantalla hi ha l'opció de descarregar l'aplicació Baixada-VirPLC 1.01-per a Windows. Per descarregar el programa s'ha de clicar sobre aquesta opció. Si clicant sobre aquesta opció dóna un problema (404: Not found) farem clic sobre l'opció: lloc web VirPLC que ens portarà a la pàgina web de l'autor de l'aplicació (Toni Ferrer).

windows4.jpg

6) A dalt de tot hi ha una opció per descarregar el programa: DOWNLOAD VirPLC, farem clic sobre aquesta opció i s'obrirà la següent finestra que ens informarà que hem decidit obrir el programa que està comprimit i ens preguntarà que volem que faci amb aquest fitxer.

windows5.jpg

7) Direm que l'obri amb WinRAR.ZIP (per defecte) fent clic a la tecla d'acord. S'obrirà una nova finestra del WinRAR com la que hi ha a continuació, haurem de fer doble clic sobre l'opció Obre setup.exe.

windows7.jpg

8) A continuació s'obrirà una nova finestra d'instal·lació del Vir PLC on haurem de fer clic a ACCEPTAR. Tot seguit ens preguntarà si volem instal·lar-lo a la llista de programes o, de no ser així, ens dóna l'opció d'instal·lar-ho en un altre lloc de l'ordinador. Instal·larem l'aplicació a la llista de programes i per això farem clic a la icona de l'ordinador que apareix a l'esquerra de la imatge.

windows8.jpg

9) S'obrirà una nova finestra que ens informarà de que instal·larà el programa en una carpeta anomenada Tecnologia, farem clic a continuar. I a continuació apareixerà la següent finestra que ens indica que s'està produint la instal·lació.

windows9.jpg

10) Quan finalitzi, apareixerà aquesta nova pantalla informant de que la instal·lació de VirPLC ha finalitzat correctament. Farem clic a D'acord.


windows10.jpg

11) Per poder obrir i començar a treballar amb el programa haurem d'anar al menú principal-programes-tecnologia-Vir PLC i clicar.

Desinstal·lació d'aplicacions

Per poder fer la desinstal·lació d'una aplicació o un programa des de windows es procedirà de la següent manera:

1) S'obrirà el menú de Windows i s'anirà a Configuració-Tauler de Control.

2) Es buscarà la icona programes i característiques i s'obrirà fent clic sobre ella.

windows11.jpg

3) Seguidament apareixerà la següent finestra amb totes les aplicacions que hi han instal·lades. Es marcarà l'aplicació que es vol desinstal·lar (en aquest cas l'aplicació VirPLC) i amb l'aplicació seleccionada es farà clic a l'opció desinstal·la o canvia un programa del menú de la finestra.

windows12.jpg

4) Apareixerà aquesta nova finestra on s'haurà de confirmar la desinstal·lació de l'aplicació, fent clic sobre Si.

windows13.jpg

5) Per últim apareixerà un missatge que ens indicarà que s'ha acabat la desinstal·lació.

Treballar amb l'escriptori

Per poder treballar amb l'escriptori de Windows (pantalla principal que trobem quan obrim l'ordinador) ens hem de posar sobre d'ell i fer clic amb el botó dret del ratolí. S'obrirà un quadre de diàleg amb diferents opcions possibles com visualització (per canviar la mida de les icones), ordena (per ordenar totes les icones de l'escriptori per nom, mida, …), etc.

Crear una carpeta

El que treballarem a continuació serà crear una carpeta i posar-li un nom. Per això procedirem de la següent manera:

1) En el quadre de diàleg que s'ha obert al fer clic sobre de l'escriptori amb el botó dret, s'ha de fer clic a crea i després carpeta.

2) D'aquesta forma s'haurà creat una carpeta que es dirà "crea una carpeta", col·loca el ratolí sobre el text i quan estigui seleccionat ja es podrà canviar el nom.

Eliminar arxius i restaurar-los des de la paperera de reciclatge

Per eliminar un arxiu, s'ha de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre l'arxiu que es vol eliminar, per exemple, la carpeta que has creat i prémer suprimeix, sortirà un nou quadre de diàleg que preguntarà si voleu enviar la carpeta a la paperera de reciclatge. Confirma que si.

Ara restaurarem arxius des de la paperera de reciclatge. Per això procedirem de la següent manera:

1) Premerem dues vegades amb el ratolí sobre la icona de paperera de reciclatge de l'escriptori.

2) S'obrirà la finestra de la paperera de reciclatge on es visualitzaran tots els arxius que s'han eliminat.

3) S'haurà de buscar la carpeta que s'acaba d'eliminar, clicar-la i anar al menú de la part superior de la finestra i prémer l'opció de restaura aquest element.

Personalitzar l'escriptori.

Per personalitzar l'escriptori s'ha de triar l'opció de personalitza del quadre de diàleg de l'escriptori.

1) S'obrirà una nova finestra amb les diferents opcions per personalitzar l'aspecte i els sons de l'escriptori. Farem clic a la icona de Fons de l'escriptori.

2) Seguidament apareixerà una finestra on es mostren diferents imatges de mostra, fent doble clic sobre una de les imatges, automàticament es convertirà en la imatge del vostre fons d'escriptori.

3) Si voleu posar com a fons d'escriptori una altre imatge que tingueu en el disc dur o en un altre suport digital, trieu l'opció navega, busqueu el lloc on teniu guardada la imatge i feu clic en obre, aquesta imatge es convertirà en el vostre fons d'escriptori.

Determinar l'estructura del disc dur amb l'Explorador de Windows i manipular-ne carpetes i arxius

L’explorador de windows serveix per poder visualitzar totes les carpetes, arxius, aplicacions, etc. que tenim al disc dur. Per poder visualitzar-lo procedirem de la següent manera:

1) Fem clic a programes-Accessoris-Explorador del windows.

2) S’obrirà una nova finestra on podrem visualitzar de tots els fitxers que tenim: el nom, la data de l’ultima modificació, el tipus i la mida.

3) Fent clic amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol arxiu o carpeta podrem copiar-lo, suprimir-lo, crear una drecera, canviar el nom, veure les propietats o comprimir-lo, entre d’altres.