Guia

Presentació

El curs telemàtic “Recursos didàctics per a la informàtica de 4t d'ESO” proporciona eines i metodologies per impartir la matèria d'informàtica a 4t d'ESO.

En el curs es treballen un conjunt coherent de recursos que faciliten la programació i la realització de la matèria optativa Informàtica de quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria. Tot el programari que es presenta i s'utilitza és lliure, gratuït o inclòs amb el Windows XP i permet abordar els continguts de treball previstos en el currículum.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Mostrar les possibilitats de programari adient a aquest nivell.
  • Potenciar el desenvolupament de projectes innovadors.
  • Determinar estratègies i activitats pràctiques per a la introducció d'aquests continguts a l'aula.

Continguts

Aquest curs, que utilitza la plataforma Moodle, està estructurat en 4 mòduls i acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

En el Mòdul 1: Sistemes Operatius i Xarxes Locals

En el Mòdul 2: Imatge, Àudio i Vídeo

En el Mòdul 3: Disseny de pàgines web

En el Mòdul 4: Internet i Xarxes Socials

Cada mòdul està format per tres apartats diferents, on es presenten els diferents continguts i s'expliquen i es realitzen diferents activitats.

Al finalitzar cada bloc l'alumne haurà de lliurar obligatòriament una activitat. L'activitat s'enviarà en forma de tasca mitjançant la plataforma.

Per tal de poder resoldre els possibles problemes amb que es pot trobar l'alumne, així com per potenciar la col·laboració i l'intercanvi d'opinions entre tots els participants, cada bloc conté un fòrum perquè els alumnes presentin els seus dubtes i aquests puguin ser resolts.

Coneixements previs

El professorat haurà de tenir nocions bàsiques d'informàtica i del l'ús de l'entorn Moodle per tal de desenvolupar el curs.