Projecte

El projecte de treball és l’exercici que aglutina els coneixements adquirits durant el curs. En aquest cas, et proposem construir un bloc en el que ordenaràs el que ha estat la teva experiència al llarg dels quatre mòduls, així com el resultat dels exercicis i algunes de les activitats. La creació d'aquest bloc és indispensable per superar el curs i cal enviar l'enllaç a la tutora o al tutor per tal de rebre’n el vist-i-plau. Al final tothom podrà veure el que han fet els altres participants.


Objectius:

 1. Crear un bloc.
 2. Presentar de forma clara i seqüenciada la feina feta durant aquest curs (l'exercici de cada mòdul i, si s'escau, les activitats).
 3. Organitzar els materials gràfics com a model per a la pràctica.
 4. Organitzar els recursos bibliogràfics i els enllaços de la xarxa, per tal de relacionar-los amb els continguts i afavorir el seu ús didàctic.
 5. Crear un fòrum per a la reflexió i l'intercanvi de materials.


Procés de treball:

 • Obre un bloc a la xtec: http://blocs.xtec.cat/
 • Actualitza el perfil personal o canvia la contrasenya.
 • Canvia l'aparença del bloc de la manera que més t'agradi.
 • Escriu un article de presentació.
 • A l'apartat d'enllaços posa-hi els enllaços que has utilitzat o que t'han sembla interessants.
 • Crea 4 pàgines.
 • Ordena el material de cada un dels mòduls en cada pàgina(una per mòdul):


Mòdul 1. Disseny i il·lustració
Mòdul 2. Fotografia
Mòdul 3. Narracions audiovisuals
Mòdul 4. Processos de l'art contemporani


-A les pàgines hi pots posar el treball fet a cada mòdul (material gràfic, explicació del procés…).

-També pots afegir reflexions o propostes sobre les activitats opcionals que se us han plantejat a les diferents pràctiques de cada mòdul.

-Pots exposar d'altres propostes que hagis fet anteriorment a l'aula, o que se t'hagin acudit a partir del curs.

Cal cuidar la presentació i l'aspecte formal i comunicatiu del bloc.