Narracions audiovisuals

Introducció

En aquest mòdul es volen treballar tots aquells aspectes que, dins del currículum d'EVP, tenen a veure amb la producció de narracions audiovisuals, i que s'aproximen a àmbits de la cultura visual com són el cinema, la publicitat i la televisió. Per l'extensió del mòdul no farem una incursió aprofundida en cadascun d'aquests àmbits. Donarem paràmetres que permetin entendre i treballar a l'aula algunes de les bases de funcionament de les narracions audiovisuals. També plantejarem com portar a terme el procés de realització audiovisual, aprofitant-lo com a una eina bàsica per a treballar a l'aula la creació col·lectiva fruit del treball en equip. Un cop assolides aquestes eines, veurem alguns exemples de com podem utilitzar les narracions que ens ofereixen els mitjans, sobretot per veure com utilitzen el llenguatge audiovisual a través del qual es construeixen idees, emocions i valors. Finalment ens aproximarem, en l'última pràctica, al cinema per a veure sobretot com podem treballar-lo de manera integrada amb d'altres continguts del currículum d'EVP tenint en compte les seves relacions amb d'altres arts. En les diferents pràctiques es plantegen activitats que es poden desenvolupar a l'aula i que serveixen, tant per experimentar amb el mitjà audiovisual, com per interpretar les narracions que ens ofereixen els mitjans.

Objectius del mòdul

 • Fer una aproximació a la cultura audiovisual des del currículum d'EVP.
 • Oferir recursos per a treballar els paràmetres que articulen una narració audiovisual.
 • Aportar propostes per a organitzar a l'aula la realització d'una producció audiovisual.
 • Donar eines per a treballar amb narracions audiovisuals de diferents àmbits (cinema, televisió, publicitat)
 • Fer una aproximació al cinema i a la relació d'aquest amb d'altres arts.

Continguts del mòdul

Explorar i percebre

 • Identificació de recursos del llenguatge audiovisual utilitzats en els mitjans de comunicació (premsa, publicitat, televisió, Internet).
 • Estudi i experimentació a través dels processos, tècniques i procediments propis de la fotografia, el vídeo i el cinema, i la utilització dels recursos TIC, per investigar i produir narratives i discursos en format multimèdia.
 • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

Interpretar i Crear

 • Representació personal d'idees, d’acord amb uns objectius, utilitzant el llenguatge plàstic, visual i audiovisual, els recursos TIC, entre d'altres, i manifestant iniciativa, creativitat i imaginació.
 • Creació col·lectiva de produccions artístiques audiovisuals.
 • Elaboració de projectes artístics i de comunicació audiovisual de forma creativa i cooperativa.
 • Utilització dels recursos TIC per a la recerca i creació d’imatges.
 • Reflexió a l'entorn de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.

Dimensió social i cultural

 • Comparació dels missatges audiovisuals provinents de diferents mitjans de comunicació (cinema, televisió, Internet) amb altres formes de manifestació artística i mediàtica.
 • Identificació d'estratègies del llenguatge visual, plàstic i audiovisual en l'àmbit de la premsa, la publicitat i la televisió.
 • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques.
 • Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de la publicitat, de l'àmbit del vídeo i també del cinema i de la televisió.

Recursos a la xarxa

Cursos telemàtics associats als continguts del mòdul

 • DV37 El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/cursos/dv37.htm

 • DV00 Tallers de competència comunicativa audiovisual (presencial)

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/cursos/dv00.htm

Bibliografia

 • Anna Solà, Marta Selva, Mercè Coll (Drac Màgic)(2005): COM VEURE LA TV? 1. Relats de ficció. Barcelona, CAC. Drac Màgic ens ofereix material i activitats per treballar l'ús tant del cinema com de les sèries de televisió. El material comprèn el llibret amb informació i activitats així com un DVD amb material videogràfic per desenvolupar les activitats.
 • Xavier Obach (2005): COM VEURE LA TV? 2. Els informatius. Barcelona, CAC. Xavier Obach ens ofereix un material molt útil per treballar l'ús de la imatge en els telenotícies i d'altres formats informatius televisius. El material conté el llibret amb informació i activitats així com un DVD amb material videogràfic extret de diferents cadenes de televisió.
 • Joan Ferrés (2005): COM VEURE LA TV? 3. La publicitat. Barcelona, CAC. Joan Ferrés ens ofereix un material molt útil per a treballar tots els aspectes que afecten a la publicitat. Aquest és un material editat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. El material comprèn el llibret amb informació i activitats així com un DVD amb material videogràfic.
 • Joan Ferrés, Xavier Obach, Lope Serrano. COM VEURE LA TV? 4. Altres formats. Barcelona, CAC. Aquest material fa propostes per treballar amb altres formats televisius com els programes roses, els de zàping, els esportius, els concursos o els vídeoclips, entre d'altres.
 • AMBRÓS, Alba i BREU, Ramón (2007): Cinema i educació. El cinema a l’aula de primària i secundària, Barcelona, Graó.
 • DE LA TORRE, Saturnino (coord) (1998): Cine para la vida. Formación y cambio en el cine, Barcelona, Ediciones Octaedro.