Presentació

La finalitat d'aquest curs és donar eines al professorat per treballar, des de l'educació visual i plàstica, les competències comunicatives tant la lingüística i audiovisual com l'artística i cultural a través de les TAC. D’acord amb el currículum d'EVP, es treballarà essencialment la dimensió creativa. Es per això que les pràctiques es centraran en veure el potencial de transformació formal i conceptual dels mitjans i suports digitals, així com la seva capacitat comunicativa.

Cada mòdul comprèn un mitjà o camp d'actuació on s'utilitzen els suports digitals o audiovisuals: el disseny i la il·lustració, la fotografia, l'àmbit audiovisual i els processos de l'art contemporani que impliquen l'ús de la tecnologia digital. Degut a l'extensió del mòdul no tractarem el camp de l'animació. Els continguts de les pràctiques de cada mòdul són articulats a partir d'activitats que poden ser aplicades a l'aula. Els exercicis de cada mòdul també estan pensats per fer propostes didàctiques.

Objectius

 • Donar pautes que serveixin de guia per treballar la competència digital i comunicativa audiovisual.
 • Explorar la dimensió creativa i comunicativa de les TAC.
 • Donar idees i recursos per aproximar al professorat a l’ús de la fotografia, la televisió, el vídeo i el cinema, els multimèdia com a eines d’aprenentatge i expressió a l’aula.
 • Conèixer algunes activitats per treballar el tractament d'imatges a l'aula.
 • Veure quin aprofitament didàctic podem fer de la fotografia.
 • Conèixer l'ús que des de l'art contemporani s'ha fet dels suports digitals i audiovisuals.
 • Veure com podem treballar a l'aula amb narracions audiovisuals de diferents àmbits (cinema, televisió, publicitat)
 • Reflexionar sobre l'ús de les imatges en els mitjans de comunicació.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

La relació de mòduls del curs és la següent:

 1. Disseny i il.lustració.
 2. Fotografia: Parlem de fotografia. Construir ficcions.
 3. Narracions audiovisuals: La creació audiovisual. Narracions en els mitjans.
 4. Processos de l'art contemporani.

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de sistemes operatius d’ordinadors domèstics. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, descomprimir fitxers ZIP, navegar per Internet i enviar correus electrònics. Molts dels continguts pressuposen un cert coneixement dels suports digitals de captació i tractament d'imatges. El curs no dóna eines en aquest sentit però referencia on trobar-les.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.

Agraïments

Agraïm a l'Esther Fuertes, del Departament Pedagògic del MNAC, el seu recolzament i el seu entusiasme per col·laborar amb el professorat en l'educació artística des del Museu.