Projecte

Els cursos telemàtics curriculars tenen dos objectius generals: contribuir en el desenvolupament de la competència digital dels docents i ajudar a fer un ús pedagògic de les eines digitals a l’aula amb un enfocament competencial.

El projecte que vehicula tot el curs està destinat a conèixer, analitzar i utilitzar a les aules tota mena de recursos digitals. Aquesta qüestió requereix, com tots els cursos telemàtics de formació, la realització d'un projecte final en què s'apliquin o es dissenyi com aplicar a l'aula les eines treballades durant el curs.

Seleccioneu una activitat que considereu competencial i que hàgiu posat en pràctica a la vostra aula amb resultats satisfactoris. Us proposem que mireu d'enriquir-la, incorporant-hi una part dels recursos TAC que hem treballat al llarg del curs. Què us sembla?

Per tant, el vostre punt de partida és la vostra experiència d'aula, una experiència reeixida, en el vostre context de centre educatiu i en la vostra realitat quotidiana.Us proposem que redissenyeu una activitat d'aula, una seqüència didàctica, que incorpori recursos TAC per treballar els continguts de l'àrea de Tecnologies.

El projecte d'aula es pot estructurar de la manera següent:

  • Objectiu que persegueix l’activitat
  • Breu anàlisi dels passos seguits per ajudar l’alumnat a assolir l’objectiu plantejat: seqüència d’activitats, agrupaments, recursos, avaluació
  • Competències que permeten desenvolupar les activitats
  • Altres aspectesCaldrà que intenteu integrar els recursos TAC dins la seqüència didàctica del vostre projecte i pensar quins són més adients com a activitats inicials o d'exploració, d'introducció de nous conceptes, d'estructuració… de reforç, de suport…

No cal que justifiqueu la part específica del currículum que heu escollit (cadascú té les seves preferències), però sí que us demanem que intenteu justificar per què heu escollit les eines TAC que utilitzareu (si us hi trobeu més còmodes, si són més adequades per al vostre alumnat, si s'ajusten millor al tema que esteu treballant…).

Finalment, pengeu el vostre projecte al moodle del curs per compartir-lo amb el vostre tutor i els altres participants del curs.

Bona feina… i endavant!