Publicació i difusió

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les diverses opcions de publicació de continguts que ofereixen els portals educatius del Departament d'Educació.

La XTEC posa a disposició dels centres educatius i dels docents un conjunt d'eines que han de facilitar el desenvolupament de materials i activitats per a l'aprenentatge i l'ensenyament.

Tot seguit us presentem tres entorns de treball i publicació de continguts que podeu fer servir amb el vostre alumnat.

Desenvolupament de la pràctica

La prestatgeria

La prestatgeria digital de la XTEC permet als centres publicar llibres virtuals. Cada centre pot tenir tants llibres com sigui necessari.El llibres poden ser diferent tipus,

 • cada llibre pot tenir tants capítols com calgui,
 • els capítols estan formats per pàgines que corresponen a les entrades del llibre,
 • els llibres poden presentar-se en diferents idiomes,
 • el sistema ofereix diferents plantilles que faciliten que els llibres adaptin millor la seva presentació als continguts i finalitat del llibre,
 • el sistema ofereix diferents modes d'accés als llibres.

La prestatgeria ofereix el beneficis i les prestacions d'un bloc, amb l'avantatge de permetre el control en l'ordre i la distribució dels continguts del llibre.

Donar-se d'alta al servei

La prestatgeria digital està destinada a la comunitat educativa de Catalunya. Els centres docents són els propietaris dels llibres i han d'haver estat donat d'alta al servei. L'opció Inscriu-te al servei del menú de la pàgina inicial permet accedir al formulari.


Podeu veure el vídeo de l'edu3 que ens presenta la Prestatgeria digital de la XTEC.

Edu3.catXTECBlocs

La finalitat del servei XTECBlocs és facilitar la creació i l'ús de blocs al professorat i als centres docents vinculats al Departament d'Educació. Els blocs creats des d'aquest espai han de ser usats per a finalitats pedagògiques i de difusió d'experiències sorgides al voltant del procés d'implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la pràctica docent quotidiana.Podeu donar una ullada a blocs ja creats a XTECBlocs per tal de fer-nos una idea de les possibilitats que aquesta eina ofereix. Per exemple, podem veure els blocs més actius, que trobareu en un requadre a la banda dreta. Igualment podem clicar sobre un terme del requadre “Descriptors” i apareixerà un llistat dels blocs que contenen aquest descriptors.

Amb aquesta petita revisió ens podem adonar que les opcions són molt àmplies en qualsevol dels nivells educatius. Algunes de les possibilitats per a les quals pot ser apropiat, emmarcant-t'ho tan sols en l'àmbit d'un centre, podrien ser:

 • Bloc de classe
 • Bloc d'activitat puntual: sortida escolar, intercanvi de centres,…
 • Bloc d'un projecte: projecte sobre mitjans audiovisuals, etc.
 • Bloc d'una matèria: tecnologies, llengües,…
 • Bloc de departament
 • Bloc d'aula d'acollida
 • Bloc d'aula oberta
 • Dietari d'experimentació
 • Publicacions digitals


Us deixem a continuació el vídeo de l'edu3 que ens presenta els blocs de la XTEC.

Edu3.catEduwiki

Eduwiki és un projecte que té com a objectiu crear coneixement compartit entre alumnat de primària i Secundària de les diferents escoles i instituts de Catalunya, biblioteques, casals…. a través, com el seu nom ja indica, d’una wiki.L'Eduwiki és una eina que ens permet integrar les TAC en el currículum però alhora ens permet poder compartir les activitats que fem als nostres centres per tal d'aprendre mútuament, o ajudar-nos a resoldre dubtes.