Sistema informàtic: maquinari i programari

Un sistema informàtic és el conjunt d'elements (maquinari) que ens cal tenir per utilitzar aplicacions informàtiques (programari), un sistema informàtic és la síntesi de maquinari i programari.

Maquinari

El maquinari, la part física d'un sistema informàtic, està format pels següents elements principals:

 • Unitat central de processament (CPU): el "cervell" de l'ordinador.
 • Memòria: suport d'emmagatzematge d'informació.
 • Perifèrics: dispositius externs per al tractament de la informació.Us proposem fer una visita a la MUD Sistema informàtic: maquinari


Programari

El programari és el conjunt de programes que treballen sobre el maquinari d'un sistema informàtic i permeten realitzar el tractament de la informació. El programari es pot classificar en tres grans apartats:

 • Programari de diagnòstic
 • Programari de sistema
 • Programari d'aplicacióAra canviem de MUD i us proposem fer una visita a Sistema informàtic: programari


Programari lliure

A l'edu365 també pots trobar una MUD molt interessant sobre el programari lliure, es tracta de Programari lliure: idees i conceptes.

Programari de diagnòstic

El programari de diagnòstic és el conjunt de programes que permeten configurar i comprovar el funcionament correcte de tots els elements del maquinari d'un sistema informàtic.

WinAudit

WinAudit analitza el PC i mostra informació detallada sobre el programari instal·lat i sobre els components de maquinari i de xarxa. Els informes poden exportar-se en diversos formats (html, pdf, csv, etc). El programa és lliure i no necessita instal·lació: només cal executar directament el programa.

WinAudit és fàcil d'usar, no es necessita cap coneixement especial per a utilitzar el programa. És un sol arxiu que no necessita cap instal·lació o configuració. Pot funcionar des d'un disquet o des d'una memòria USB.PCWizard


PCWizard analitza el maquinari i programari instal·lat en l'ordinador i mostra mesures del rendiment dels components.

És una utilitat dissenyada especialment per a la detecció del maquinari, però també disposa de més utilitats, per exemple, pot comprovar el correcte funcionament del sistema informàtic. Pot analitzar i comprovar tota classe de maquinari, CPU, Disc dur, CD/DVD-ROM, elements FLASH, targeta de vídeo, fins i tot el funcionament de la compressió MP3. S'actualitza periòdicament (generalment una vegada per mes) per a proporcionar resultats mes exactes.Programari de sistema
El programari de sistema és l'encarregat de dur a terme les operacions bàsiques de control de l'ordinador i del conjunt dels seus perifèrics.

 • Llenguatges de programació: conjunt de programes que tenen la finalitat de dissenyar, crear i construir altres programes. Exemples: el Visual Basic, el C/C++…
 • Sistema operatiu: conjunt de programes que fan possible el control del maquinari d'un sistema informàtic per part de l'usuari/ària. Exemples: Windows, Linux…

Programari d'aplicació
El programari d'aplicació és el conjunt de programes que permeten la gestió de documents, el tractament de dades, el retoc digital d'imatges, la navegació per Internet… etc. El programari d'aplicació es pot agrupar en els apartats següents:

 • Processadors de textos: permenten la creació de documents amb la integració de text, dades i imatges. Exemple: OpenOffice Writer
 • Bases de dades: permeten el tractament de grans quantitats d'informació i en faciliten la consulta posterior. Exemple: OpenOffice Base
 • Fulls de càlcul: permeten el tractament de dades, però en aquest cas numèriques, i la realització de càlculs matemàtics. Exemple: OpenOffice Calc
 • Programes de comunicació: permeten la comunicació mitjançant les xarxes informàtiques. Podràs navegar per Internet, enviar un correu electrònic… Exemples: Mozilla Firefox, Thunderbird, …
 • Disseny gràfic: permenten la realització i el tractament digital de dibuixos, plànols i fotografies. Exemples: Openoffice Draw, Gimp…
 • Programes de creació de multimèdia: permeten integrar text, material gràfic, so i animacions, i crear documents interactius. Exemple: OpenOffice Impress
 • …i la llista de programes podria continuar amb els compressors d'arxius, els reproductors d'MP3… i un llarg etcètera.

Informació complementària

TecnoWeb amb diversos recursos com activitats, passatemps, autoavaluació,… que es poden utilitzar perfectament en l'aula amb l'alumnat.També pots consultar el TICcionari, eina de suport per a la normalització i difusió del vocabulari en català que les TIC ha incorporat a l'escola.