Creacions multimèdia. Publicació i difusió de continguts. Eines per a la comunicació

Objectius

  • Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col•lectiva.
  • Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

Continguts (àrea i TIC)

Els continguts més importants d'aquest mòdul són:

  • Ús de tècniques de tractament de la imatge digital
  • Creació de continguts multimèdia mitjançant diverses aplicacions informàtiques
  • Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia
  • Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l'entorn social
  • Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia: música, vídeo, ràdio, TV

Pràctiques

Al sisè mòdul del curs hi trobareu les pràctiques següents: