Automatismes i control. Robòtica i domòtica

L'objectiu d'aquesta pràctica és oferir els recursos suficients perquè el professor pugui desenvolupar en l'aula unes quantes activitats que facin comprendre a l'alumne la importància dels automatismes de control a la nostra vida quotidiana.

S'entén per domòtica el conjunt de sistemes capaços d'automatizar un habitatge per aporatr-hi serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació, i que poden estar integrats per mitjà de xarxes interiors i exteriors de comunicació, cablejades o inalàmbriques, i el control de la qual gaudeix de certa ubicuïtat, des de dins i fora de la llar.
La robòtica és una branca de la tecnologia, que estudia el disseny i la construcció de màquines capaces d'ocupar tasques repetitives o perilloses per a l'ésser humà.

Sistemes automàtics de control

Un sistema automàtic pot controlar des de l'alarma d'un despertador fins al llançament d'una nau espacial. Generalment, els sistemes de control es componen d'un dispositiu d'entrada, una unitat de control i un dispositiu de sortida.Domòtica

Per definició, la domòtica és la integració dels sistemes electrotècnics a la llar provinents de sectors com l'electricitat, l'electrònica, la informàtica, la robòtica i les telecomunicacions. Es tracta d'aplicar la tecnologia de l'automatització i el control a la llar.

A La Casa Inteligente trobareu una webquest per treballar els sistemes de control aplicats a la domòtica.També us proposem un vídeo molt interessant per tenir una idea de conjunt de la importància de la domòtica i dels diversos camps d'aplicació.

Edu3.catRobòtica

Encara que els robots han fascinat a la gent de totes les èpoques, és a la nostra societat actual quan el seu ús s'ha generalitzat. Així com els ordinadors han influït enormement en la nostra societat, ho estan fent ara també els robots. Cada vegada més la nostra vida quotidiana, des dels usos mèdics fins a la investigació, es veu influenciada pels avanços realitzats en el camp de la robòtica.

Podeu trobar diferents dissenys de robots mòbils a Cucabot, tots ells basats en una plataforma mòbil senzilla de construir.
Estan ordenats per ordre de dificultat. En tots ells es donen les instruccions necessàries per a la seva construcció i les explicacions per a comprendre el seu funcionament.Informació complementària