Electrònica analògica i digital

L' electrònica ha esdevingut en els darrers anys la base de fabricació de la majoria d'aparells que utilitzem diàriament. L'objectiu d'aquesta pràctica és l'estudi, a través de les TIC, de circuits i components electrònics bàsics.

Els continguts d'aquesta pràctica són:

 • Reconeixement de components electrònics bàsics i de la seva simbologia
 • Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills
 • Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells
 • Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics

Desenvolupament de la pràctica

Electrònica analògica

L'electrònica analògica estudia el comportament dels electrons fent servir valors continus tant de tensió, com d'intensitat com de qualsevol altre magnitud amb la que treballi.

A continuació veurem diferents tipus de recursos que ens permetran enfocar l'estudi dels circuits electrònics analògics des de vessants diferents:

Per començar, feu un cop d'ull a Fritzing, un programari de disseny electrònic de codi obert. Mitjançant aquest programari pots veure el projecte muntat sobre una placa protoboard, veure l'esquema electrònic dissenyat amb la seva simbologia i veure el mateix circuit muntat sobre una placa de circuit imprès.


Vegeu aquest vídeo per fer-vos una idea del funcionament de Fritzing:


Visiteu també la web de Celestí Capell, on hi trobareu un apartat dedicat a l'electrònica analògicaSi es vol aprofundir més en l'estudi d'algun component, a la xarxa hi ha activitats senzilles per fer-ho:

Codi de colors de les resistències

Es pot saber el valor nominal d'una resistència mitjançant el seu codi de colors.MUD de tecnologia a l'EDU365

El LED. Què és? Quines aplicacions té?Problemes amb díodes i transistors

MUD d'exercicis i problemes. Està dividida en tres parts: la part conceptual sobre díodes i transistors, la part experimental amb les activitats i l'autoavaluació.Electrònica digital

L'electrònica digital és la part de l'electrònica que estudia aquells sistemes que contenen la informació codificada en dos estats (nivell alt - nivell baix). Les seves aplicacions són molt diverses, però s'utilitza sobretot en informàtica, electrònica de consum i en control industrial.

A la XTEC hi ha recursos força interessants per treballar l'electrònica digital. El primer que veurem fa una introducció als conceptes principals d'electrònica digital.El següent és una unitat didàctica d'electrònica digital pensada per a cicles formatius però molt adequada també per treballar a l'E.S.O.


Finalment, un dels més actuals és The logic lab, un simulador en línia de circuits dissenyats amb portes lògiques. Contempla un bon recull de components que només s'han d'arrossegar a l'àrea de treball, connectar-los adequadament i comprovar-ne el funcionament.

logiclab.jpg

Simbologia

Per treballar la simbologia electrònica, tant digital com analògica:Programació de l'activitat

 • Metodologia: L'activitat proposada és la simulació mitjançant un programa simulador diferents circuits electrònics analògics i/o digitals.
 • Temporització: 4 sessions. 1 sessió per explicar amb pissarra digital el funcionament del programa. 1 sessió per dur a terme les simulacions proposades. 2 sessions per muntar els circuits a l'aula-taller i comprovar que les simulacions s'ajusten a la pràctica.
 • Recursos:
  • Pàgines web amb continguts d'electrònica analògica i/o digital
  • Programari (veure l'apartat Simuladors, a sota)
 • Avaluació: S'entregarà un informe de l'activitat i s'haurà avaluat el treball de muntatge i funcionament a l'aula-taller.

Informació complementària

Simuladors

 • Simulador d'electrònica analògica bàsica i electricitat (gratuït, però cal registre): Yenka
 • Simulador d'electrònica analògica (versió DEMO): Edison
 • Simulador d'electrònica digital (freeware): Logisim
 • Simulador d'electrònica digital: Atanua

Edu3.cat