Mecanismes de transmissió i transformació de moviment

Les màquines són un conjunt d'elements units entre sí, concebuts per ajudar-nos a realitzar amb més eficàcia totes les tasques diàries dins dels diferents àmbits en què ens movem: domèstic, industrial, etc.

L'objectiu de la pràctica proposada és l'estudi dels diferents mecanismes de transmissió i transformació de moviment mitjançant les TIC.

Els continguts que treballarem a aquesta pràctica seran:

  • Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació de moviment
  • Anàlisi de la seva funció en diferents màquines
  • Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i associacions d'ells

Desenvolupament de la pràctica

A la xarxa podem trobar recursos TIC que ens poden ajudar a treballar la unitat didàctica a l'aula i a generar activitats. Aquí en tenim uns quants exemples. Visita'ls per fer-te'n una idea.

Phun, la física a l'ordinador

Phun és un programari educatiu i gratuït que permet dissenyar i fer simulacions físiques. Us deixem un exemple sobre les relacions de transmissió.

Web de Celestí Capell, XTEC

Aquesta web conté animacions interactives de politges, corrioles i engranatges.

Web de Celestí Capell

Màquines i mecanismes, paquet d'activitats Jclic (en castellà)

Adequat per al primer cicle de l'E.S.O. o per a alumnes amb dificultats.

Màquines i mecanismes - Jclic

Jocs per treballar els mecanismes

Problemes de mecanismes en línia, EDU365

Exercicis i problemes de transmissió i transformació de moviment, amb autoavaluació. Adequats per al segon cicle de l'E.S.O.

Transmissió i transformació de moviment

Web d'Antonio Lomba sobre mecanismes, Xunta de Galícia

Web sobre tot tipus de mecanismes amb applets de CabriJava, activitats i conceptes.

Mecanismes

Librosvivos.net

Material didàctic sobre el moviment de les màquines amb animacions, qüestions, activitats i material complementari.

El moviment de les màquines

Informació complementària

Material d'ampliació: