Energia i consum responsable

El desenvolupament sostenible és basic per a garantir el futur del planeta. El principal objectiu és no contaminar massa, però això no solament depèn dels politics o els empresaris, sinó que tots hem de cuidar que el nostre consum sigui responsable.

Energia

A la web de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia). A l’enllaç del Gestor Energètic hi ha un apartat per a Escoles. Dins s’hi troben alguns enllaços a jocs, recursos i materials educatius (alguns vídeos curts sobre l’estalvi energètic, energies renovables, etc…)


Institut Català d'Energia
A continuació, en el següent enllaç, teniu un conjunt de materials didàctics, multimèdia per treballar temes com ara matèria, força i energia amb l'alumnat de primer cicle de l'ESO.


Experimenta!

Centrals elèctriques

Fins a la Revolució Industrial l'energia era obtinguda pel treball humà o animal. En l'actualitat, més del 90 % de l'energia produïda és energia tèrmica, és a dir, procedent de la crema de combustibles fòssils: carbó, petroleo i gas natural, o de combustibles nuclears, que són recursos no renovables. El principal inconvenient de l'energia tèrmica és l'emssió de gasos contaminants a l'atmosfera, principalment dióxido de carboni i dióxido d'azufre. La resta de l'energia generada en el món és , fonamentalment, d'origen nuclear i hidràulic.


Centrals elèctriques
Funcionament de diferents tipus de centrals elèctriques amb esquema i gràfic interactiu de cada central que ajudaran sense dubte a l'alumne a entendre millor el seu funcionament.

Funcionament de les centrals elèctriques

Interessants gràfics animats sobre les energias alternatives amb quatre apartats: energia solar, energia eòlica, energia de l'aigua i altres energies alternatives.

Energies alternatives

Aprèn jugant

Mitjançant un joc es pot aprendre a utilitzar els diferents sumninistros d'energia de forma adequada i no fer un abús d'ells, així com reflexionar en la importància que té el reciclatge de diversos materials.

El Joc d'en Doll

Joc de simulació de control de les diferents centrals elèctriques d’un país segons demanda energètica.

Simulació de control elèctric

Des de l'EVE (Ens Basc de l'Energia) se us proposa una visita virtual a una Casa Interactiva en la qual se us mostra la millor manera per a optimitzar recursos energètics en el nostre dia a dia amb senzills consells que a més d'estalviar energia et permetran estalviar diners.

Casa interactiva

Consum responsable és un concepte defensat per organitzacions ecològiques, socials i polítiques que consideren que els éssers humans farien bé a canviar els seus hàbits de consum ajustant-los a les seves necessitats reals i optant en el mercat per opcions que afavoreixin la conservació del medi ambient i la igualtat social.