Intranet: eina per a la comunicació

Intranet En la societat del coneixement, la intranet de centre és una necessitat cada vegada més palesa i que pot ajudar molt als centres educatius en tres camps bàsics:

  • l'organització interna
  • la gestió de la comunicació tant interna com externa, i
  • l'ensenyament de les TIC

L'equipament actual en els centres docents, molts amb xarxes d'internet totalment cablejades, servidor d'Internet, connexió ADSL i adreça IP pròpia, fan possible poder gaudir sense cap cost d'una intranet.

La intranet com a eina d'aprenentatge

La intranet del centre hauria de servir com punt de partida per a desenvolupar activitats d'ensenyament i aprenentatge, tant en l'assignatura de tecnologia com en la resta.

El conjunt de la intranet hauria de disposar d'espais on l'alumnat pogués publicar continguts treballats i fins i tot pogués fer el mateix el disseny.

La intranet com a eina integradora

Tots els membres de la comunitat educativa que formen un centre docent haurien de poder tenir accés a la intranet del centre.

No obstant això, el paper que té cada usuari o usuària de la intranet ha d'estar d'acord amb el seu perfil. No tindria cap sentit, o en limitaria molt les possibilitats, una intranet que fos incapaç de reconèixer els usuaris que hi accedeixen i que atorgués, per exemple, els mateixos privilegis al professorat i a l'alumnat.

La intranet com a eina de gestió

Certes gestions dins dels centres docents poden passar a realitzar-se a través de la intranet que esdevindria també una eina de gestió. Per exemple, la reserva d’espais i equipaments s’hauria de poder fer des de la intranet. També s’hi podrien comunicar avaries informàtiques i desperfectes en espais i equipaments, i facilitar eines a la persona responsable per fer-ne el seguiment.

Dinamització i posada en marxa d'una intranet

Probablement, aquest apartat és dels més interessants i on cada centre ha d'acabar trobant la seva manera concreta per tal d'assolir els objectius proposats. No tot el que en un centre funciona és exportable a un altre.

Connecteu-vos a la web de suport del projecte intraweb i feu-hi una bona ullada.

Us proposem que us creeu un compte nou per tal d'accedir-hi com a usuaris registrats. Només cal seguir els passos indicats a la web.

A partir de llavors ja podreu accedir a informacions, documents i ajudes que poden anar-vos d'allò més bé. Alhora, podeu participar-hi com a membres actius si ho desitgeu.

Alta d'usuari/a

També hi ha la possibilitat d'accedir als fòrums actius tant de consulta, com d'observador, com de participant.

Forum intraweb

Primer de tot, ser conscients que la implementació d'una intranet en un centre educatiu requereix la voluntat real de persones concretes que desitgin desenvolupar els continguts i els recursos que s'hi vulguin introduir.

El millor que es pot fer és trobar complicitats entre la comunitat educativa per tal que l'ús de la intranet respongui a aquestes necessitats. Un equip de professionals, la complicitat de l'equip directiu, una comunitat d'estudiants motivats, un grup de pares engrescats, etc. és, possiblement, el millor element perquè aquesta innovació o qualsevol altra arribin a tenir èxit, responent a necessitats reals.

A més a més, tot i que hi hagi una maqueta compartida d'intranets, mai hi ha un desplegament idèntic ni amb els mateixos continguts ni amb les mateixes sinèrgies.

L'ús d'una intranet representa uns canvis substancials, en un primer pas de comunicació. La facilitat per contactar amb els usuaris de la intranet a través del correu intern és evident, la posada en escena de les notícies d'interès comú en un mateix espai, els espais de debat telemàtic que es poden generar, així com les reserves d'aparells i aules via internet són possibilitats ja reals en molts centres que només precisen d'aquest tipus d'eina.

En definitiva, el que es pretén amb la introducció d'una intranet a un centre no és més que uns processos de millora de la qualitat on la intranet sigui una porta oberta a la comunitat i on la difusió i la generació de coneixement siguin fets ben palesos.

I, evidentment, el que es pretén amb aquesta pràctica és donar a conèixer, una mica per damunt per a aquells que encara no la coneixen, les possibilitats d'una intranet educativa, que és una molt bona eina al servei de les persones.

Informació complementària

Curs d'Intranet

La finalitat última d'aquest curs és proporcionar els coneixements que permetin la posada en funcionament de la intranet desenvolupada en el marc del projecte Intraweb, així com la seva administració bàsica.