Disseny i construcció d'estructures

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar un conjunt de recursos que permetin treballar a l'aula el disseny i construcció d’un objecte senzill triant els materials i eines adients.

També treballarem l'observació d’objectes quotidians i de construccions simples per tal d’identificar-ne els elements estructurals i els esforços a què estan sotmeses.

Finalment, s'apunten idees per al disseny i construcció d’estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva resistència als esforços.

Els continguts que d'aquesta tercera pràctica són:

  • Disseny i construcció d'estructures senzilles tant de forma real com mitjançant simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians
  • Identificació dels esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen observant models teòrics i exemples de l’entorn
  • Les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d’un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible

Desenvolupament de la pràctica

El disseny i construcció d'estructures és un tema molt interessant i que engresca fàcilment l'alumnat. A la xarxa podem trobar recursos TIC que ens poden ajudar a treballar-lo a l'aula i a dinamitzar i generar activitats. Tot seguit veurem una selecció de recursos.

MUD de tecnologia: Pot ser resistent una estructura lleugera?

Visitarem la MUD de les estructures que tenim al portal educatiu edu365.cat. A la MUD Pot ser resistent una estructura lleugera? veurem diferents tipus d'estructures i el seu comportament davant de l'aplicació de forces sobre el seu elements.

Portada de la MUD

Feu especial atenció a l'apartat Practica on trobareu una interessant proposta de treball per realitzar a l'aula de tecnologia.

Practica les estructures

MUD de tecnologia: Unió de materials amb soldadura

Una altra MUD que pot ajudar-nos a treballar els sistemes d'unió de materials de les estructures és Unió de materials: soldadura amb estany. Aquesta MUD ens presenta la soldadura com a sistema d'unió permanent de materials, generalment metàl·lics.

Aquest material també es pot treballar quan tractem temes relacionats amb l'electricitat i l'electrònica.

MUD sobre la soldadura

Feu especial atenció a l'apartat Practica on trobareu una interessant proposta de treball.

Practica la soldadura

Unitat didàctica: Descubre las estructuras que te rodean

LibrosVivos.net ens presenta la unitat didàctica Descubre las estructuras que te rodean, un material d'aula que ens apropa a les estructures del nostre entorn més proper i fa un recorregut molt interactiu per diferents estructures tot estudiant a quins esforços estan sotmeses.

Les estructures a Librosvivos

Informació complementària

Podeu accedir a més recursos i materials d'aula a les referències següents:

Aplicacions per dissenyar estructures

LEGO

RibbonSoft

Dibuix tècnic

cnice.mec.es

cnice.mec.es


Imatges per comentar a l'aula

Flickr - Xavier Rosell