Cap a un ús responsable dels materials

L'objectiu d'aquesta pràctica és valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge.

Al mateix temps, els recursos TIC que treballarem pretenen relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

De igual manera, també es vol anar en la línia de valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.

Els continguts que treballarem a aquesta segona pràctica seran:

  • Reutilització i reciclatge de materials
  • Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials
  • Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics
  • Valoració del consum responsable
  • Valoració dels canvis en les necessitats humanes

Desenvolupament de la pràctica

Tenim al nostre abast una oferta de recursos TIC força interessants per treballar a l'aula el tema de l'ús responsable de materials i del reciclatge i la sostenibilitat.

En aquesta pràctica visitarem bons materials que ens permetran desenvolupar propostes de treball per a l'alumnat.

Biodiverciudad

Biodiverciudad és un programa d'educació ambiental per informar i conscienciar sobre l'existència i la importància de la biodiversitat en el medi urbà

Residus sòlids urbans

L'espai Consumer.es Eroski té una interessant col.lecció d'infografies i materials educatius. Ara visitarem una infografia molt completa, Los residuos sólidos urbanos ens permet treballar amb deteniment tot el tema de la generació de residus i fer-ho d'una manera molt visual i donant peu a fer comentaris i valoracions amb l'alumnat.

Ecociudad

Un passeig per l'EcoCiudad permet practicar i aprendre sobre la recollida selectiva de residus en diferents indrets: ajuntament, cases, cinema…

L'Entorn.net

L'entorn.net és un interessant material didàctic del Departament de Medi Ambient per conèixer el sistema de gestió dels residus, i comprendre els avantatges ambientals derivats del fet de separar els residus a casa. Aquest recurs està clarament estructurat en quatre àmbits: el joc de taula, el dossier del professor, les fitxes dels alumnes i les dades interactives.

Visites virtuals: Què és una deixalleria?

Què és una deixalleria? ens permet conèixer aquesta instal.lació de recollida selectiva. Aquest recurs, a partir d'una finestra amb zoom i navegació, ens mostra com és aquest tipus de servei. Què espereu per fer-hi un cop d'ull?

Informació complementària

Podeu accedir a més recursos i materials d'aula a les referències següents:

Deixalleries metropolitanes

Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge


Imatges per comentar a l'aula

Flickr - Xavier Rosell


Àudiovisuals a l'Edu3.cat